30 év múlva nem lesz nyugdíjunk

A társadalom elöregedése a legaggasztóbb és hosszú távon biztos katasztrófát eredményező fejleménye a jóléti államok többségének. Magyarország, mint szinte minden negatívumban, ebben is élenjár (a természetes népességfogyás kumulált értéke nálunk a legmagasabb). Ennek pénzügyi következményei csak a felszín, sokkal mélyebb gondok vannak, amikről nem is veszünk tudomást, pedig már ma is ezek határozzák meg életünket.
A puszta tények sem biztatóak. 3,2 millió nyugdíjasunk van és az első Ratkó gyerekek 3 év múlva lépnek nyugdíjas korba. Az ő nyugdíjazásukkal, ami 2020-ig lezárul, a magyar társadalom tragikus helyzetbe kerül. A magyar átlagéletkort tekintve az ő generációjuk 2030 környékén nagy számban elhalálozik és ekkor Magyarország lélekszáma hirtelen 9 millió körülire süllyedhet. Ez a folyamatot csak a Ratkó unokák gyermekei tudnák ellensúlyozni, de az ő körükben nagyon alacsony a gyerekszám.
A helyzet nem oldható meg, ha a magyar lakosság és politika nem érti meg, hogy a nyugdíj nem csak pénzügyi gondokat okoz és megoldása elsősorban szaporulati kérdés. Vagyis csak a jövő gyermekei képesek véglegesen megoldani és nem a korhatáremelés és a nyugdíjrendszer módosítása, pedig ma csak ezekről beszélnek. Bármilyen nyugdíjrendszer legyen is, az a jövő nemzedékek nélkül működésképtelen, mert mégha nem is a felosztó-kirovó rendserben gondolkodunk, akkor is növekvő gazdaságú országra van szükség, mert különben nem lesz értékálló az előtakarékoskodásunk, hiába gyűjtögettünk egy életen át, nem ér majd semmit a pénzünk. A gondok tehát sokkal mélyebbek, mint elsőre látszanak.
 1. Az idősek aránya erőteljesen növekszik. A táradalom 20 százaléka lesz rövid időn belül 55 év felett, de egyetlen mutatóban sem állunk jól. Ezzel párhuzamosan iszonyatosan magas a rokkantnyugdíjasok száma és nincsenek számukra megfelelő foglalkoztatási formák, de nincs is erőteljes igény erre.
 2. Ablakon kidobott tudás. A korai nyugdíjazással a társadalom rengeteg tudást, tapasztalatot és kapcsolatot veszít, ami számszerűsíthető veszteség. A 60 évesek életük folyamán szakmájukban többet láttak, mint a legjobb egyetemen végzett 30-asok. Tudásuk a munkapiacról való kilépésükkel elveszik, ez nemzetgazdasági kár.
 3. Nem születik elég gyerek. Meg kell érteni, a nyugdíj kifizethetősége nem pénz, hanem gyermekkérdés. Tételezzük fel az a szélsőséges esetet, hogy senkinek nincs gyereke. Így mindenki maximális pénzt tud félretenni öreg napjaira, mert nem kell a gyerekekre költeni. Mégis nyilvánvaló, hogy ilyen ország nem tudna nyugdíjakat fizetni. A nyugdíjrendszer stabilitását a gyermekek nagy száma adja meg. Ez nem függ a nyugdíjrendszertől, tőkésítettés afelosztó-kirovó rendszerben is igaz, mert munkavállalók nélkül összeomlik az ország pénzügyi rendszere és vele a nyugdíjkassza is. Bármilyen paradox is, nem a nyugdíjra félretett, hanem a gyermekbe fektetett pénz hozza a legjobb hozamot a nyugdíjkasszában. Ez 50 éve még komolytalanul hangzott volna, de ma ez a valóság.
 4. Cigányság integrálatlansága. Az egyetlen csoport, amelyben a szaporulat megfelelően magas, a cigányság. Természetesen nem tudunk biztos számokat, de a cigány falvak korfája eligazítást adhat. Itt a 18 év alattiak száma 50%, míg a társadalom egészében ez alig több 20 százaléknál. A trendek azt mutatják, hogy ezeknek a cigánygyerekeknek kéne a jövő nyugdíjasait eltartani, de a cigányság körében nagyon magas, becsélések szerint 60-80%-os a munkanélküliség. Amit a statisztika biztosan tud, hogy a 15-24 év közötti korosztályban 20 százalék az egész országra vetített munkanélküliség. Ez az adat természetesen nem a cigányságra vonatkozik, de mivel a továbbtanulók között arányuk rendkívül alacsony, 1% alatti, azt kell feltételezni, hogy a 24 év alatti munkanélküliek között felülreprezentáltak.
 5. A fiatalok nagyon későn lépnek be a munkapiacra. A nyugdíjrendszeren kétoldalú nyomás van. Az idősek korány lépnek ki a munkaerőpiacról, a fiatalok túl későn lépnek be. Ráadásul a 15-24 évesek között a legmagasabb a munkanélküliek száma. Túl sok gyerek tanul tovább felsőfokú intézményekben, kevés a 18 éves korára eladható szaktudással rendelkező munkaerő, mivel ezeket a szakképzési formákat gyakorlatilag megszüntették. A fiatalok, a felsőfokú tanulásra nagyon sok időt fordítanak, de ez nem jelenti azt, hogy nagy mennyiségű tudást szereznek. Felkészítésük kis hatékonyságú, hosszú idő alatt szereznek kevés tudást.
 6. Szellemi öregedés. Elöregedésének és a kevés fiatalnak, nem pénzügyiek a legaggasztóbb következményei. A szellemi öregedés nagyobb hátrányokat jelent. A világot általában a fiatalos szellem, a tudásvágy és a lázadás újítja meg, (ehhez a 18 év alattiak számának jóval 30 szazalék fölött kell lenni). Egy nyugdíjas társadalomban, kihal a kezdeményező készség, a változásra, fejlődésre való hajlam. Egy nyugdíjas társadalom jövőre irányultsága csökken, elveszti távlatos céljait és versenyszellemét. Éppen ezekkel a gondokkal küzdünk, ahogy már többen megfogalmazták, a magyar társadalom egyik életcélja nyugdíjasnak lenni. A 40 éves meggazdagodott vállalkozók az 50 éves közalkalmazottak, gyári munkások vagy marketingesek hasonlóak ebben. Motiválatlanok, nem életcéljuk a szakmai siker, és más hagyományos értékek, nem tekintik hivatásuknak munkájukat. Ezért viszik ki szaktudásukat túl korán a piacról. A magyar legenda a leleményességről már a múlté, csak ügyeskedés van helyette. A nyugdíjas Magyarország képtelen alkalmazkodni a 21. század megváltozott kihívásaihoz. Amennyiben nem mozdítjuk ki a társadalmat ebből a nyugdíjra irányult mentalitásból, nem lehetünk sikeresek.
 7. Nyugdíjas politikai rendszer. Mint láthatjuk, nálunk a politikai küzdelem szinte csak a nyugdíjasok kegyeiért folyik. 3,2 millió szavazó, minden alkalommal képes eldönteni a választásokat. Ezért merülnek fel a kampányokban a 13., 14. havi nyugdíj kérdései, ezért retteg mindenki kimondani a reform szót, és ezért nem mertünk semmit változtatni az elmúlt évtizedekben. Tudom, az elitet okoljuk gondjainkért, de legalább annyira kéne a nyugdíjas politikai rendszert, mert csak olyan elit képes nyerni a választásokon, aki kiszolgálja az ő konform igényeit, aki a gondoskodó, a szerzett jogokat megvédő államot hirdeti. Így nem tudunk lépéseket tenni az egyéni felelősség vállalás, a versenyképesség felé. A nyugdíjas politikai rendszer az, amely leginkább okolható a szükséges reformok elmaradása miatt.
1. Nyugdíjasok
 • Nyugdíj helyett adókedvezmény. A legfontosabbnak a nyugdíjkorhatár emelése tűnik, de ezt nyugdíjra irányult társadalom nehezen fogadja. Ezért a motivációra kell a hangsúlyt fektetni. A nyugdíjkorhatár fokozatos emelése mellett az embereknek 62 év fölött 30%-os adókedvezményt, maximum a minimálbér nettó értékének megfelelő adókedvezményt kell adni.
 • Természetesen a nyugdíj melletti munkára ez nem érvényes, amit teljesen meg kell tiltatni. 70 év fölött az adókedvezményt 50%-ra kell emelni, de továbbra is csak a minimálbér összegének megfelelő nominális összegig. A közszférában ez a kedvezmény ne járjon, mert itt inkább csökkenteni kell a dolgozók számát és nem munkában tartani az időseket.
 • A fegyveres testületek esetén a szolgálati idő utáni nyugdíj helyett szintén választhatnának adókedvezményt és ezt magukkal vihetik a magánszférába is, a nyugdíjasokhoz hasonló rendszerben. Az élet végéig tartó csökkentett adó vonzóbbá tenné az ilyen pályát mint a fiatal nyugdíjazás.
 • A rokkantnyugdíjakat szigorúan felül kell vizsgálni és mértéküket lejjebb szállítani. Itt minimálisan 200 ezer embert kell visszakényszeríteni a munkapiacra.
2. Gyerekek
 • A gyermek elsősorban nem pénzkérdés. Kutatások is bizonyítják, de a hétköznapi tapasztalat is igazolja, hogy a legszegényebb társadalmakban a legnagyobb a szaporulat. A gyermek elsősorban értékrend kérdése és a mai értékrend, az anyagi kérdéseket a gyermek elé helyezi. Külföldi kutatások már olyan eredményre is vezettek, hogy a gyermektelen párok boldogabbnak gondolják magukat. Ezért elsősorban az anyagi ügyeken kívül a társadalom gyermekesekkel szembeni viselkedését kell átalakítanunk. Az anyák és a gyermekesek társadalmi megbecsülése legalább annyi hasznot hozhat, mint pénzbeli támogatásuk. A legnagyobb hatással a tartósabb, kiszámíthatóbb házasságok, és a vallásosság terjedése lehetne, de természetesen ezek olyan változások amire a kormányzatok rövid távon semmilyen befolyással nem bírnak.
 • Gyermekek utáni adókedvezmény. A gyermekszám növelésére egyetlen kivitelezhető, anyagi eszközökkel támogatható megoldás látszik, és ez a Gyermektelenségi adó, vagy a másik oldalról szemlélve a Gyermekek utáni adókedvezmény. Amennyiben elfogadjuk, hogy csak akkor van nyugdíj, ha van gyerek, akkor a járulékfizetés nem lehet az egyedüli jogosultsági tényező. A gyermek léte vagy nem léte a rendszer szempontjából pénzben mérhető érték. A nevelési költségeket és a potenciális jövőbeli munkaerő értékét valamilyen módon honorálni kell. A kedvezménynél nem szabad nominális felső korlátot szabni és nem lehet a csonka családokat jobban támogatni, mint a teljeseket, mert a cél, hogy a gyerekek teljes családban nőjenek fel és hogy ott legyen a legtöbb gyerek, ahol a szülők a gyermek érdekének legmegfelelőbb körülményeket képesek biztosítani. Ezt diktálja a születő gyermekekkel szembeni felelősség, mert ma a gyermekszegénység legbiztosabb két kritériuma a 3 vagy több gyermek és a csonka család. Ez azért van, mert háromnál több gyermek statisztikailag érzékelhetőn csak a legszegényebb családokban van. Ezzel a rendszerrel, a kutatások szerint is csak a szegénységet termeljük újra és nem segítünk senkinek.
 • A családi pótlék rossz megoldás, mert a mai rendszerben a felelősebben gondolkodó középosztálybeli családoknál a gyermek gazdasági katasztrófa lenne, pedig őket kéne rávennünk a magasabb gyerekszámra. A jelenlegi rendszer, csak a halmozottan hátrányos helyzetűeket ösztönzi magasabb gyermekszámra, mert náluk a gyerek még ilyen körülmények között is gazdaságilag pozitív szaldójú. Ezért öngyilkos stratégia gyermekkérdésben a rászorultsági elv érvényesítése. Egy középosztálybeli családnál a gyermek születése az első 3 évben, az egyfőre jutó bevételeket, akár felezheti is, míg a legszegényebbeknél akár növelheti. Ma a középosztálytól azt várjuk el, hozzon hatalmas anyagi áldozatot a közösségért, sodorja veszélybe jövőbeli családja anyagi helyzetét, kockáztassa a lecsúszást, míg a legszegényebbeket jutalmazzuk a gyermekekért. (ez a jelenség, az, amit Gyenei Márta a stratégiai gyereknek nevez: http://www.demografia.hu/Demografia/2004_3-4/Kemeny%20Istvan_kozl.pdf 10. oldal, a tanulmány a Népszabadságban is megjelent, de nem érhető el online)
 • A lakhatás kérdése. A magyar családokmielőtt gyermeket vállalnak, szeretnék biztosítva látni lakhatásukat. Nálunk ez saját tulajdonú lakást jelent. Bérelt lakásba a családoknak csak nagyon kis része vállal gyermeket. Ez érthető is, mivel a magyar bérlők meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben vannak. A legtöbb ingatlant feketén adják ki, a bérbeadó kényére-kedvére emelheti a lakbért és bármikor felmondhatja a szerződést. A fiatal párok vállalnának bérleményben is gyermeket, ha biztosítva látnák, hosszú távra lakhatásukat. Ezért a bérlők jogait törvényben kéne védeni. Szabályozni a folyamatos bentlakókkal szemben érvényesíthető áremeléseket és a felmondás feltételeit nagyon meg kell szigorítani. Ez sok országban, ahol bérelt ingatlanra alapul a társadalom erősen szabályozott terület, mert csak így teremhető meg az élet kiszámíthatósága, a társadalom alapjainak stabilitása.
 • A gyermektelen nők ellentmondásos szerepe. Van még egy súlyos etikai kérdés a gyermekszámmal kapcsolatban. Ez pedig, hogy a nők kevesebb ideig fizetnek járulékot, de tovább veszik igénybe. A társadalom történelmi távlatokban ezt elfogadja, mivel a nők hozzák világra a jövő generációit, és mint anyák, ez a kivételezettség megilleti őket. Azonban, ha nem szülnek gyereket, vagy keveset szülnek, ez a kivételezettség egy idő után igazságtalanná válik. Ez fajsúlyos kérdés, mert a Ratkó unokák 40%-a még nem szült, pedig ők már 34-35 évesek.
A világ sok országában nincs nyugdíjrendszer, ezek közül sokakat a jövő nagyhatalmainak tekintünk. Ezek, a főleg ázsiai országok, hatékonyabban működnek és versenyképesebb népességgel rendelkeznek, mint mi. Könnyen kialakulhat olyan helyezet, hogy a versenyben alulmaradunk és a jelen jóléti rendszerünk fenntarthatatlanná válik. Ennek vannak már jelei. Nyugdíj nem volt mindig és nagy valószínűséggel nem is lesz mindig, habár a ma emberének ez elképzelhetetlennek tűnik. A nyugdíjrendszer hiánya pozitív következményekkel is jár. Erősödik a család, a családi szolidaritás lép a közösségi helyére, az állami elvonási szintek erősen csökkennek, mert nem kell járulékot szedni, a lakosság sokkal idősebb koráig dolgozik, a foglalkoztatottság magasabb elméleti szintekre emelhető. Az életünkért érzett egyéni felelősség rendkívül fontossá válik.
Magyarország még nincs olyan helyzetben, hogy erre kelljen számítani, de a következő 30 év sok újdonságot hozhat. A jelenlegi rendszer nem tartható fenn 25 évnél tovább, de már addig is válság válságot követ majd, hiszen mindig csak addig megyünk el, amíg nagyon szükséges. Halogatjuk tovább a gondokat. Ez a kérdés nem a politikusok dolga, mert a nyugdíjasoknak kéne megérteniük, hogy nem arra kell szavazni, aki azt ígéri minden marad a régiben, hanem arra, aki azt mondja ez nem mehet így tovább. Az utóbbi nézi az ő érdekeiket, az első csak a saját hatalmára gondol.
 

205 Comments

 1. A globális népességrobbanás miatt óriási munkaerő túlkínálat van a globálissá vált munkaerőpiacon. Ezért a munkahelyeink elvándorolnak az olcsóbb munkaerő irányába. Alkupozíciónk egyre romlik, a szegények százmilliói alánk ígérnek, éhbérért hajnaltól mikulásig dolgoznak.

  Tehát itt Európában a kevés fiatal is nem a nyugdíj befizetők, hanem a munkanélküliek számát gyarapítja. Nyugdíjunkat akkor tudják megtermelni a magyar fiatalok, ha lesz munkahelyük. Ehhez le kell fékezni az ember-túltermelést a globális munkaerőpiacon.

 2. @Mo21: Én is azt mondom, hogy az nekünk nem feltétlen jó. és én sem látom a nyugdíj és a külföldi szaporulat közötti direkt összefüggést.

 3. @eljovendo: Már rég írtad, de érdekelne mire gondolsz? Nem látom a nyugdíj és a külföldi szaporulat közötti direkt összefüggést.

 4. @nitro1: Rég írtad a kommentet, de most kezdtem újra ezzel a bloggal foglalkozni. Szóval a munkaerő importtal az a baj, hogy tovább növeli a kibocsátó országokban a népesség növekedést azzal, hogy levezeti a többletet. Épp ellenkezőleg, tiltani kéne a bevándorlást, hogy ott helyben oldódjanak meg a gondok. Lásd arab forradalmak.

 5. Amit te globális népességrobbanáson értesz az nem véletlenül a szegény országokban történő népességrobbanás? És az miért lesz jó nekünk, hogy Ázsiában vagy Afrikában túlnépesedés lesz/van? Importálunk majd munkaerőt?

 6. Az egész cikk – sok részigazsága mellett – amiatt használhatatlan, mert még nem fogta föl, hogy a világ globalizálódott. A nyugdíjunkra sokkal nagyobb hatással van a globális népességrobbanás, mint a hazai demográfiai helyzet. Ez utóbbitól nem látja a többezerszer erősebb megatrendet, ami pedig mindennapi gondjainkat és jövőnket meghatározza!

 7. A fegyveres testületek nyugdíjkorhatáráról illetve a rokkantsági nyugdíjról. Néhány szó.Az átlag dolgozó nyugdíjkorhatárának 62 évről 65 évre emelése elég egyoldalu dolog. Azt hiszem ez nem túl rövid időn belül a második emelés. Ezekből egyik sem érintette a fegyveres testületeket. Ma is 25 éves szolgálat után mehetnek nyugdíjba.Ez azt jelenti hogy 25 év járulék fizetés után kb még ugyanennyi időt lehet nyugdíjas, figyelembe véve a mai magyar átlagéletkort. A 65 évesen nyugalomba vonulók ezzel szemben 46-47 évig fizetik a járulékot és lesz nekik az előzőeket figyelembe véve kb 1-2 éve amit nyudíjasként élhet.Nem tűnik valami igazságosnak. Javaslom a fegyveres testületek korhatárának min. 5 évvel emelését.

  A rokkantnyudíjasok visszaterelése a munkaerőpiacra nem lesz egyszerű dolog. Márcsak azért sem mert a munkanélküliség elől menekültek nem éppen legális módon a rokkantságba. Ha megvonják tőlük a rokkantsági státuszt ezzel csak a munkanélküliek száma növekszik. Csak a munkahelyteremtés segíthet.

 8. @ZöldszemM: De mennek is? Vagy hogy van ez? Mondhatja, hogy en meg szeretnek dolgozni es kap irodai munkat?

 9. @ZöldszemM:

  mint ahogy az is álságos dolog, hogy a rendőrök már 40 egynehány évesen nyugdíjba mehetnek.

 10. @dzsugasvili:

  Bezony van abban valami, hogy egyes szakmákban még a 60 éves korhatár is sok. Pl. egy remegő kezű 64 éves kamion soför kinek jó ?

  majd ha csinál 100 milliós kárt akkor kell szajkozni arról, hogy mindenki sokáig dolgozzon..
  meg nem egyszerre öregedünk !

 11. @Dr. No:

  Nem tudom kinek válaszoltál, de azért nem teljesen így van a bérleményeknél.
  Pl. a közüzemi díjaknál a mérő állásokat nem a bérlő adja le, hanem a bérbeadó. 2 max . 3 havi elmaradásnál eleve kikapcsolja a szolgáltató.

  A nemfizetős bérlőt pedig egyszerűen ki kell zárni a lakásból. Eleve olyan szerződést kell kötni.

  De alapvetően a jogi oldalról nincs rendben ez a gazdasági ágazat, így nemj is tud bővülni.

  csak naiv hülyék szajkozzák napmint nap a rádióban, hogy a bedőlt lakás hitelesek ingatalanait ne adják el hanem alakítsák át béréeménnyé. Marhaság. ha a hitel törlesztő részletét nem tudja/hajlandó fizetni, akkor lakbért, hogy fg. Meg fog é egyáltalán vigyázni egy frusztrált " volt tulaj a már bérleményre ? Nem.
  Egyébként is a magyar éretelen a bérlakásra.

 12. Néhány ötletem:
  1. családi pótlék nem elvetendő ötlet, de szerintem csak a 2. gyerektől járna (mondjuk 30-40 ezer Ft havonta), és a 3. gyerekig nőne csak (kb 40-50 ezer Ft-ra).
  2. Nyugdíjjárulékot nem kasszákba tenni, hanem: odaadni a nyugdíjas szüleinknek. Minden nyugdíjas kapna egy csekély minimumot, és e mellé a gyermekeiktől levont pénzt. (Akinek nincs nyugdíjas szülője, azé menne addig abba az alapba, amiből pl. a nyugdíjminimumot fizetik.)

 13. Nem értelek benneteket emberek.Soroljátok a problémákat és közben elhitetitek magatokkal, hogy bármit is tehettek, hogy bármi kis hatalmatok is volna az említett problémák felett.
  Egyébként pedig ettól a blogtól még mindíg az elitet fogom hibáztatni, mivel az én általam ténylegesen, valósan előállított érték úgy nő ahogy a fizetésem és életszinvonalam csökken. Az elitnél ez még mindíg fordítva valósul meg.Amíg ekkora különbségek lesznek addig nem is érdemes belemenni ebbe a kérdéskörbe szerintem.Nyugi! nincsen semmiféle hatalmatok, ha csak nem politikusi pályán mozog valamelyikőtök.Inkább hajtsd le a fejed és dugd be a füled, húzd a szekeret te ökör, ha nincs rajta kerék már csak teher akkor is!Na gyí!Egyebet úgysem tehetsz.

 14. @Dr. No: Köszönöm az információkat, nagyon hasznos. Természetesen én is a magántársaságok által fenntartott bérlakásprogramra gondoltam. A jogbiztonság minkét irányban fontos lenne, de ebben az országban még a rossz törvényeket sem vagyunk képesek betartatni.

 15. Nos állapodjunk meg abban, hogy a nyugdijj valahol nagyon is összefügg a demográfiával, ha tetszik ha nem. Az más kérdés, hogy a jelenlegi struktúrába, hogyan illeszhető be.

 16. Az írás szellemében íródott az a Nyílt levél, amit 2009. április 18.-án, a Magyar Családokért a Megmaradásért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi ülésén megvitattunk és amelynek mondandójával a résztvevők egyetértettek.

  nepesedes.hu/drupal/node/297

  Jó lenne, ha minél többen felvállalnánk ennek a demográfiai vészharangnak a kongatását, mert arra, hogy a pártok, a sajtó, a politkiusok, a "szakmák" ezt megtegyék, hiába várunk. A kongatásnak pedig szervezett, összehangolt formában kellene történnie, mert különben a nagy hangzavarban elvész az az egy-egy jajkiáltás.

 17. ", jelenleg Europaban nem penz kerdes a gyerekvallalas (nem vallalas). Illetve hat penz kerdes: akinek van, az inkabb nem vallall :)"

  Lofaszt, mar bocs.
  Akinek van penze, es gyereket vallal, annak aztan kevesebb lesz, mert anya kiesik munkabol X evre(vagy nem tud 10+ orat melozni mint apa) es plusz nonek a haztartas koltesegi.
  Az a helyzet, hogy aki felelosen gondolkodik(tehat van penze) az meggondolja mikor es mennyi gyereket szuljon.

  Ezert oriasi feleleotlenseg az anyasagi elletasok megkurtitsaval parhuzamosan nem bevezetni a csaladi adozast.

  "Hova akarjuk már emelni ezt, amikor a férfiátlagéletkor valahol 66 év környékén található máma? A 65 évre emelés is embertelen dolog."
  Ez kerem a visszateres az eretei bismarck-i modellhez.
  A nyugdijkorhatar a varhato eletkor folott.
  De sajnos ez a ralitas ma.

  "jarni jar, csak nem jut"

 18. @Scaramella va alla guerra: Sztem keversz valakivel. A PC-segnek pedig pont itt nincs ertelme, amikor -gergo 77-et is idezve- tabudontogetes zajlik.

  @Gergő77: Tul rovid az emberi elet ahhoz, hogy ne legyunk onzoek. Mindenki szeretne jol, kenyelmesen, szabadon elni es erre az uj idokben sokkal tobbeknek adatott meg, mint a szazadfordulon. Az altalad is fontosnak tartott "lelkieknek" sokkal tobb rosszat tett az akkori alszent mentalitas, mint a mai szabadelvu. A nagy kerdes: a tortenelmi tavlat fontosabb vagy a sajat eletunk?

 19. @dzsugasvili: > A 65 évre emelés is embertelen dolog.

  Amennyiben? Lehet meg azt is valasztani, hogy hamarabb halnak ehen a nyuggerek – akik egy ido mulva mi leszunk, ugye. Masreszt azt irjak, hogy Europaban mashol is szokasos a 65 ev, a visegradi orszagok kozul csak Lengyelorszagban van ez alatt a nyugdijkorhatar. Ezen kivul nyilvan nem mindegy, hogy ki mivel foglalkozik, de en ugy kepzelem, illetbe ugy latom, hogy ez a 'megerdemelt pihenes' dolog egy marhasag es jot tesz az embereknek, ha hasznos munkat vegezhetnek.

 20. @porthosz: > felelősen gondolkozó embernél a gyerek szinte csak pénzkérdés.

  Pedig nem az, lasd a cikk megjegyzeseit, a valosagot es a _sajat hozzaszolasodat_. Megis az van, hogy a vilagon nagyjabol mindenutt a szegenyebb, rosszabb korulmenyek kozt elo emberek vallalnak tobb utodot. Ez a penz kerdes ez magyarazat – mind kivulrol (marmint azok eseteben, akik beszelnek a temarol, ideertve a politikusokat) mind belulrol.

  Mondhatnad, hogy penz kerdes, ha nem az lenne, amit fentebb irtam. Azt is mondhatnank, hogy a tudatlan szegenyek sok gyereket vallalnak, mert nem torodnek veluk, a kepzettebb es jobban elo reteg viszont racionalis dontest hoz. Csakhogy akkor kene lennie az eloszlasban kozepen (a kozeposztaly helyen) egy luknak, es mind alatta (ez ugye adott) mind _folotte_ egy puklinak. Vagyis mondjuk a tanarok, koztisztviselok es a hasnlo berbol eloknek keves gyereke kene, hogy legyen, de a felso kozeposztalynak megint tobb. De hat ez nem igy van, es nem csak itthon, de nyugatabbra sem. Ez pedig csak azt mutatja, hogy barmennyire is jol hangzik, jelenleg Europaban nem penz kerdes a gyerekvallalas (nem vallalas). Illetve hat penz kerdes: akinek van, az inkabb nem vallall 🙂

 21. Nagyon jó cikk, én is gratulálok a szerzőnek, azonban ami elfogadhatatlan benne, az a nyugdíjkorhatár emelésének a javaslata. Hova akarjuk már emelni ezt, amikor a férfiátlagéletkor valahol 66 év környékén található máma? A 65 évre emelés is embertelen dolog. A mai egészségügyi helyzetben (akár az intézményi, akár az emberek fizikai állapotát nézzük) az átlagéletkor gondolom tovább csökkenhet még ennél is, úgyhogy megvalósíthatatlan dolog az emelés sajnos, sőt talán a csökkentés lenne indokolt. Más megoldás után kellene nézni.

  Elsőre még furcsa volt a nyugdíjrendszer megszüntetésének a gondolata is, de az átlagéletkor dologba belegondolva rájöttem, hogy tényleg baromság tíz- és százezreket fizetni, amikor az ember nagy eséllyel egyáltalán nem kap vissza semmit abból a pénzből öregen, ugyanakkor fiatalabb korában sokat segíthetne rajta, sőt akár több gyereket is vállalhatna belőle.

  Ja, és a házasságok és vallásosság terjesztésének ötletéért külön jár egy nagy-nagy piros pont. A Tóta W-t és más hasonlóan sötét gondolkodású mocskokat felvonultató Indexen ritka az ilyesmi.

 22. @Ejjnye Bejjnye: A konform igény tényleg jobban ki kéne fejteni. Ez csak annyit jelent, hogy a korral az ember egyre inkább a szokásaihoz ragaszkodik és nem bírja a változásokat, stabilitásra vágyik, vagyis konformabbá válik. Csak olyan kormányt választ, aki nem akar változást, vagy csak olyat, ami őket nem érinti.

 23. @jewel79bp: Ez egy egyszerű világ statisztika, mivel a nők átlag 10 évvel tovább élnek és alacsonyabb a nyugdíjkorhatáruk, ez egyszerűen így van. Az egész érvelésem pont azokra az esetekre érvényes, amikor nem szülnek.

 24. @Eva54: A Ratkó korszakban születetteket nevezi a szakirodalomban Ratkó gyerekeknek az ő gyerekeiket Ratkó unokáknak, mert az Ön szüleit számítják az első generációnak. Ez szakirodalmi kérdés, nem én találtam ki.

 25. Tabudöntést, még többet!!! Úgy látszik, más kiút nincs. Politikailag korrekt módon a válsághelyzet megoldása lehetetlen!

  A poszt írójával egyetértek a jelenlegi nyugdíjrendszer kártékonyságában, a rossz visszacsatolás nyilvánvaló tény. Azonban a probléma rendkívül sokrétű, ahogy ezt pedzegeti is a poszt, és a kommentek is.

  A) A gyerek pénzkérdés is, meg nem is. Én azt mondom, elsősorban kulturális, másodsorban pénzkérdés. Azaz ha valaki nem akar gyereket, akkor se fog akarni, ha több pénze lesz. De ha valaki akar gyereket, az még megbukhat azon, ha kevés a pénze. Ezért kell a kulturális oldalra nagyon odafigyelni, de a pénzügyi oldalát se szabad elhanyagolni.

  B) A kulturális oldal nem feltétlenül csak arról szól, hogy valaki szívből akar-e gyereket. A társadalmi norma és a szívből akarás ugyanis nem választható szét. Ha valaki pici korától abban a felfogásban nevelkedik, hogy a gyerek áldás, a gyerek jó, a gyerekre szükség van lelki, testi, anyagi, stb, azaz minden értelemben, akkor igen nagy valószínűséggel szívből akarni fogja, és nem érzi társadalmi kényszernek, pedig valójában az is van benne.

  C) Itt jön képbe a néhány kommentelő által cinikusan kiröhögött vallásosság kérdése. Nem az erkölcsök, hanem a motiváció az, ami miatt meg kell említeni. Kevés kivételtől eltekintve majdnem minden vallás olyan szinten értéknek tekinti a gyereket, hogy az előző pontban említett mechanizmus tökéletesen működhet: a társadalmi szükség szívből jövő vággyá alakul át. Már persze ha komolyan vett, megélt vallásról van szó. Az egy dolog, hogy erre senki se kényszeríthető, de azért nem kéne kiröhögni a vallás demográfiai hasznának megállapítását.

  D) A kulturális oldal másik része a szexualitás. Ki kell mondani, akármekkora tabudöntés, hogy a szexuális forradalom katasztrofális hatással járt a demográfiai helyzetre. Paradox módon hangzik, hogy több szexből kevesebb gyerek születik, de valójában az a gond, hogy teljesen elvált a szexualitás kultúrája a gyermeknemzéstől. Ebben persze a túlhangsúlyozott születésszabályozás, a túl liberális abortuszszabályozás is ludas, de leginkább az, hogy a csapból is az folyik, hogy a szex csak örömszerzés, semmi más, nem kötődik felelősségvállaláshoz.

  E) Aztán itt jön az a pont, ahol a kulturális oldal találkozik az anyagival. A fogyasztói kultúra. A kicsi vagy kocsi. Mára a gyereknevelés egyetlen értékmérője lett az anyagi jólét biztosítása. Egész jól élő párok is nemet mondanak a gyerekvállalásra az anyagiakra hivatkozva, valójában a saját fogyasztásuk szintjét féltve. Pedig a nem túl jómódú gyerekből rendes, becsületes, boldog felnőtt lesz, ha csak az alapvető anyagi szükségletei biztosítva voltak. Márpedig se a saját tévé, se a külföldi nyaralás, se a márkás ruházat nem alapvető szükséglet. A lelkiek sokkal fontosabbak ennél.

  F) Végül, de nem utolsósorban, még egy tabu, amit talán még merészebb dolog piszkálni, mint a nyugdíjrendszert. Ki kell mondani, hogy a nők teljes egyenlősítése is nagyon rosszat tett a demográfiának. És itt persze nem a jogi egyenlőségről beszélek, hanem a társadalmi szerepmodellekről. A kétkeresős család több évtizedes forszírozása oda vezetett, hogy ma két keresetből nehezebb megélni, mint régen egyből, csak most a nő is be van fogva a munkahelyi szamárlétraharcba. És ez nagyon erős ellenmotiváció a gyerekvállalásra, mégpedig mindkét nem részéről! A főállású anyaságot újra teljes értékű női karriernek kell tekinteni, mint régen, különben leszaporodnak minket a mohamedánok, és hozzák magukkal a saríját, aminek még kevésbé fognak örülni a tisztelt nagyonöntudatos, nagyonfüggetlen modern hölgyek.

  Egyébként összességében véve rengeteget tanulhatnánk a XIX. század végének, XX. század elejének társadalmától. Persze annak is voltak bőségesen hibái, de meggyőződésem, hogy nem egészen jó felé fejlődtünk onnan tovább.

 26. Én úgy szeretnék élni és halni, ahogy a nagyanyám. 68 évesen lefordult a kisszékről zöldség pucolás közben. Az utolsó percig dolgozott. Nagy kertje volt. Amikor anyámék nehéz helyzetben voltak (öten vagyunk) az ő terményei húztak ki minket a bajból. Igazi "bio" zöldséget, baromfit kaptunk tőle.
  Nagyon szeretnék az első, termelő körbe tartozni. A szolgáltató ipar egy nagy lufi, ahogy a pénzügyi szektor is, a városok pedig élhetetlen helyek ellátás nélkül. Ott mély válságkor szomj- és éhhalál vár az emberekre.
  Harmincas nő vagyok, de nem lesz gyermekem. És nem várom el, hogy bárki is eltartson idős koromban! Amíg van erőm, dolgozni akarok. Visszataszítónak tartom a nyugdíj-mániát, hogy csak addig bírjuk ki, közben meg már aktív korában savanyúak és élhetetlenek a nyugdíjt várók. A rokkantnyugdíjas külön alcsoportja az élhetetlen kategóriának. Pl. ma mondta az egyik ismerősöm, hogy a szomszédjában él egy negyvenes rokkantnyugdíjas, se felesége, se gyereke. Egész nap tévézik. Az ilyet eltartani?!? Minek? Semmi értéket nem ad tovább, se szellemit, se anyagit.
  Egyébként meg mindenki a maga portája körül sepregessen. Rémképekkel semmire sem megyünk. Cselekedni, élni kell.
  Ui.: Egyelőre csak egy kiskertben termelek zöldséget és gyümölcsöt teljesen bio módon.
  Ami súlyos gond lesz, a vízhiány. Meg kell oldani a földek öntözését, illetve el kell kerülni a szikesedést. (Ha egy ország mezőgazdasága nem képes eltartani az ország lakosságát, akkor ott a válság mélyülésekor komoly éhezés és tömeges éhhalál lesz.)

 27. @is:
  Jah és nem a rendszer a rossz – hanem az alkotóelemek. Ha adva vagyon egy mokka populáció aki monstre csak kivesz – unos-untalan segélyek, rokkant és egyéb járadék – az felborítja a rendszert. Ha 34 év4es nyugdíjasok mászkálnak közöttünk, csak mert bérszámfejtők voltak a rendőrség állományában, vagy mert gépkocsivezető volt a tűzoltóknál, vagy kiképzőtiszt a honvédségnél – ha a pártnyugdíjasok még most is dúskálnak a pénzben, ha az emberek még mindig szavaznak az MSZMP-re – akkor ez nem a rendszer hibája, hanem a humanoidoké. Uff.

 28. @is:

  Minden, ami rossz, számomra a kommunizmus szinonimája – és fordítva.
  "Moszkvában fészkel az ősgonosz" ( Ronald Reagan)
  A mi tolvajaink nagy része ott szívta magába a kommunista tudományt. S tette magáévá azokat – a mi pénzünkkel, életünkkel együtt.

 29. en azt nem ertem milyen nyugdijrol lehet beszelni, mikor a nyugdijkorhatar es a varhato atlageletkor majdnem v talan mar ugyanannyi? egy egesz eleten at fizessek azert mert LEHET h 65 evesen meg elni fogok? majd ha szerencsejatekot akarok jatszani elmegyek a kaszinoba kb…

 30. @Sir Galahad:
  Sajnos, túlnépesedés van, bár ezt így senki nem vallja be.
  Bár őszintébb lenne, ha beismernék, hogy vannak létszámfelettiek. Akkor legalább mindenki tudná, hogy merre van az előre.
  Így is tudja, aki figyeli a híreket.

 31. @Szűcslaci: nyugodtan kritizáld a jelenlegi rendszert, de a kommunistázást hagyd ki belőle, mert csak azt mutatja, hogy mennyire nem is tudod, hogy mi ez a rendszer, kinél van, és kinél nincs. nagyon sok fejlett országban van ilyen felosztó-kirovó rendszer, amelyik soha nem látott kommunizmust. vagy te mindent, ami nem tetszik, lekommunistázol? ugye nem?

  @poszt: némi ellentmondást vélek felfedezni abban, hogy a bevezető szövegben kritikus vagy a nyugdíjkorhatáremeléssel, majd utána a listában többször jelzed, hogy az alacsony nyugdíjbavonulási kor probléma. szerintem rendkvül egyszerű: meg kell állapodni, hogy az ország a lakosság hány %-ának tud nyugdíjat fizetni, és a korhatárt 5 évente ahhoz állítani. Mo-n minden probléma ellenére nő a várható élettartam, tehát emelni kell hozzá a nyugdíjkorhatárt. és mindenki igyekezzen egészségesen élni, hogy ki is húzza a nyugdíjig. ma egy ötvenes legyen fiatalos, mint 20 éve egy negyvenes. mit is csinálna 25-30 évig nyugdíjban? abba csak belebolondulni lehet.

 32. Emberek!
  A nyugdíj az egyfajta biztosítás.
  A nyugdíjkorhatár az a lejárati idő.
  Ez a fajta biztosítás, ún: társadalombiztosítás – azaz mindenki fizet be sokat, aztán a lejáratkor megállapítják, hogy hány évet dolgozott(adó, munkaévek stb, és annak megfelelően egy töredékét részletekben visszafizetik.
  A többiből működtetnek kórházat stb.
  Elvileg.
  A magánnyugdíjas pénzeket meg be is fektetik – csak a haszon nem a befizetőé általában.
  Tehát: az ember fizet sok tíz éven át be, közben a kormányok gazdálkodnak vele, a maradékból meg életben tartanak.
  Magyarul: a jó oldala mellett a rossz oldala nagyobb a dolognak.
  Mert korszerűtlen, átjátszható, ellopható.
  Aki bízik a nyugdíjban, az ássa meg a sírját, mert az is pénzbe kerül.
  Egyszerűbb lenne, ha az orvosi szolgáltatásokra lenne egy befizetett minimál járadék, a többit az ember meg magának rakja félre, úgy, hogy hosszútávon takarítson meg.
  Addig az egész csak lopás.

 33. Két csaknem felnőtt fiam van. Szóval tudok egy-két dolgot a témáról, meg arról is, hogy miről kell anyagilag értük lemondani, de tudjátok mit? Leszarom hogy mennyivel kevesebbet költhetek magamra. Azt a büszkeséget, amit akkor érzek, ha rájuk nézek, nem lehet pénzben kifejezni.

  Nem érdemes mindig arra várni, hogy előbb legyen meg minden feltétel, aztán majd jöhet a trónörökös… Az élet elszáll, még mindig nem elég a pénz, és a végén egyedül megöregedni elég szar.

  Nm azt mondom, hogy a semmire legyen gyereke valakinek, de néha bátornak kell lenni.

 34. Felveszem a szociális páncélt és az mondom:
  1. Csak az kapjon nyugdíjat, aki fizetett is járulékot.
  2. Csak annyi nyugdíjat kapjon, amennyit befizetett – annak kamatos kamataival egyetemben.
  3. De azt az összeget kapja meg.
  **************
  Nálunk a nyugdíjjárulék meg nyugdíjbiztosítás már a nevében is hazugság. Amolyan kommunista igazmondás.
  Nálunk a nyugdíjjárulékként emlegetett sarc voltaképpen egy adó, amit az állam kénye-kedve szerint használ fel.
  A nyugdíjbiztosítás (kötelező jelleggel) meg csak egy gesztus a bankos haveroknak, hogy legye mit lenyúlniuk. Meg is tették/teszik.
  A megoldás:
  Nem fizetni, kivárni, míg összedől az egész szar és újat, jót építeni, ahelyett, hogy a kommunista csökevény, rogyadozó fekáliatornyot javítgatjuk.

 35. Jó cikk, sok mindennel egyetértek benne. Egyet viszont nem értek. Hol dolgozzon az a sok idős, aki most nyugdíjat kap? A fiatal se talál munkát…

 36. Bekell hozni pár százezer kínait, malájt, vietnyámit, thait főleg nőket 😀

 37. Valahogy meg kell szabadulni a ciganyoktol… minden megoldodna. Egycsapasra.
  Rohely, hogy ok fognak eltartani minket.. Megdoglik az osszes amikor mar nem leszunk annyian hogy eltartsuk a sok barmot… De pumpaljak belejuk a penzt, teljesen feleslegesen. Nem ertekelnek ezek semmit, kapnak uj hazat? 1 ev utan ugy leamortizaljak, hogy le kell rombolni, mert ertektelen az egesz. Folosleges… Lenullazni oket. Embertelen mennyisegu penzt lehetne igy megtakaritani, jutna a rendes embereknek nyugdijra, elviselheto eletkorulmenyekre, kozbiztonsag dramaian javulna es meg sorolhatnam.

 38. Nem olvastam végig a hozzászólásokat, szokásos a történet, egy kiváló bejegyzéshez idióta hozzászólások tömege.

  Pénz és gyerek kérdéskörhöz: a nagyon okosak, akik oltják a szerzőt, fogadjunk nem próbálták, hogy _tényleg_ pénz kérdése-e a gyerek. Próbáld ki, és megtudod, hogy nem. Persze, sokba kerül, de olyanról hallottál már, hogy valaki azért került utcára, mert eggyel több gyereke volt, mint kellett volna? Lehet, hogy nem jut kocsira, lcd-tvre, évente síelésre, nyaralásra, de hogy koldusbotra nem jutsz tőle, az tuti.

  Sokkal kevésbé fontos kérdés a kocsi, de amikor megveszed, azt számolgatod, hogy két év múlva lesz-e pénzed benzinre vagy egyáltalán el tudod-e adni? Persze, a hihhhetetlenül felelős értelmiségiek még hitelt is vesznek rá, hátha nem buknak bele.

  Gratulálok. Szánalom.

 39. @Scaramella va alla guerra: Ez gyakran vita targya, hogy akkor most a mernok igy kell, a jogasz meg ugy nem. Egy most felvetelizo 18 eves honnan a francbol tudja, mire lesz igeny? 5 eves tavlatot meg csak-csak fel lehet merni, de utana, 10 evvel kesobb akkor mernokrol kepezze at magat jogassza-akarmive, mert arra lesz igeny?

  @Roy: A nyugdijas dolgozzon-e temahoz meg: szerintem innen barki, akinek egy szuloje, netan mindketto nyugdijasan dolgozik, nem sok kifogassal rendelkezik ez ellen. Emberek kozott is van, anyagilag is jobban all, fiatalabbnak erezheti magat stb. Szoval nehez ennek a megitelese.

 40. remek cikk, sok érdekes dologgal, csak azok a kurva idegesítő központozási hibák…
  mindegy, ennek ellenére végigolvastam, és tényleg nagyon jó, gratulálok
  sajnos az utóbbi évek politikája a passzívoknak kedvezett, ideje lenne már az aktívakra építeni (pl. gyerek =/= bevételi forrás, inkább legyen adókedvezmény)

 41. Nagyon sok helyen jokat mond a poszt, mar majdnem azt hittem, egy fasza, tisztanlato irassal talalkoztam, de a "vallasossag elterjedese" mint megoldas kisse csokkentette a cikk komolyan vehetoseget.

  En azt nem ertettem soha, mi a turoert nem lehet a cigoknak X gyerek utan fogamzasgatlot adni ingyen es kotelezoen?

  Es igen, penzkerdes a gyerekvallalas. Egyszeru matek: ket viszonylag jo jovedelmu ember kozul az egyike pont akkor esik harmadara, amikor a kiadasok kb. megduplazodnak. Nekem is kedveceim az olyan idosek altal meselt tortenetek, hogy "8-an 20 nm-en is boldogabbak voltunk, mint ma, mert szeretet volt". Erdekes, egyikuk sem vagyik megse vissza mai kenyelmebol a gyerekkoraba…

 42. A magánnyugdíjpénztáram értesített pár hónapja; az elmúlt 2 év megtakarításaiból kiügyeskedett többletet az ún. VÁLSÁG hatására elbukta. Fantasztikus.
  Jelszó: Ásd el a pénzt!

 43. Szép szép, de az utolsó mondat nem igaz.

  Aki azt ígéri, hogy minden marad a régiben, az jelen pillanatban igenis a nyugdíjasok érdekeit képviseli.
  Egy 70 éves nyuggert miért is érdekelne az, hogy 30 év múlva mi lesz.
  Neki az az érdeke, hogy ne dögöljön éhen, meg ki tudja fűteni a házát.
  Olyat kár is álmodni, hogy "az lenne a jó, ha a nyugdíjasok, meg a segéjezettek, meg az emberek úgy általában megértenék, hogy…
  Az is jó lenne, ha holnap mindenki kapna egy házat meg egy autót, de sajnos ez nem fog előállni, úgyhogy valami egyebet ki kell majd találni előbb utóbb…

 44. @Maab: "Mindössze arra gondolok, hogy ha már tartunk államot, annak – mert képes rá – valahogy látnia kell a társadalmi és gazdasági folyamatokat, talán még elképzelése és tervei is lehetnek arra nézve, hogyan volna azokat a közjó érdekében befolyásolni."

  Azt kell megértened, hogy nem tudja. Legalábbis nem úgy, hogy mindenkinek jó legyen. És ha nem mindenkinek jó máris abba a morális kérdésbe esel, hogy a többségnek van-e joga úgy dönteni, hogy az egy bizonyos kisebbségnek rossz. Egy híres közgazdász (talán Keynes?) tette fel azt a kérdést, hogy "Mi lenne ha a szenátus (USA) 51%-a megszavazná, hogy löjjék le a másik 49%-ot?".

  Ez a kérdés alapvetően rávilágít a demokrácia (többség dönt) alapvető amoralitására.

 45. @Maab: A harmadik világ kisemmizettjei? Ezt a kifejezést csak a propaganda találta ki. Amikor egy népességben feljavul a közegészségügy és az élelmezést ipari alapokra helyezik akkor hirtelen sokan lesznek. Lásd a századfordulós Európában 8-12 gyerek minden családban. A 3-ik világban most ez lett, mert hozzájutottak a technológiákhoz. Ezeket nem lopta meg senki. Inkább minket, mert adóterheink fele olyan hitelek törlesztéseire megy amiből fillért nem láttunk.

 46. Csak egy dologra szeretném mindenki figyelmét felhívni. Nem a legjobb intézkedés a nyugdíjkorhatár emelése, amikor a sok fiatal munkanélkül van. Sajnos még akik elmentek nyugdíjba, különösen a diplomások közöt az istennek sem akarnak a jól fizető állásukból felállni, pedig a nyugdíjuk sem kevés. Ez különösen vonatkozik a tudományos életre. A sok tehetséges fiatalt teljesen kizárják az ilyen helyekről. A másik ok, hogy a nyugdijkorhatár emelésével azok száma akik nyugdíjasok lehetnének munkanélküliek lesznek. A mai világban nem azért mennek el nyugdíjba akik megtehetik, mert útálnak dolgozni, hanem az az állásuk elvesztésénk lehetősége miatt. Ennek pedig elég nagy a valószinűsége. Tudom, hogy ez egy ördögi kör, vagy nyugdíjas leszel, vagy dolgozol. Amennyiben az előbbit választod akkor nem biztos, hogy egy idő után lesz nyugdíjad, amennyiben az utóbbit akkor meg lehet, hogy nem lesz állásod mire nyugdíjba mennél.
  Olvastam az írásban, hogy nem volt mindig nyugdíj. Ez így nem igaz, mert aki a közszférában dolgozott annak alanyi jogon járt még a Horty rendszerben is. Az egyéb ágazatokban is volt un. magánnyugdíjpénztár. Ebbe álltalában a munkaadó, és a munkavállaló együtesen fizette a nyugdíjjárulékot. természetesen akkor is voltak visszáságok, mint napjainkban. (bejelentetlenül dolgoztatnak).

 47. "3,2 millió nyugdíjasunk van…"

  "2009 januárjában az ellátások száma 3 030 671,
  ami ennél lényegesen kevesebb személyt jelent, mert a
  főellátást mellékellátás is kiegészítheti (akár több is).
  A saját jogú nyugellátások száma 2 524 622, a hozzátartozói
  ellátásokkal és az árvaellátással együtt 2 766 277…

  …(A korbetöltött öregségi nyugdíjasok száma 1 423 263,
  a korbetöltött rokkantnyugdíjasoké: 356 435,
  a korbetöltött özvegyi nyugdíjasoké: 107 257)."

  Magyar Nemzet, 2009. május 2., szombat
  Németh György közgazdász-szociológus

  Csak a pontos adatok végett, a szerzővel
  egyébként egyetértek.

 48. @sandorn:

  Valóban, a kapitalizmusban nincs felesleges munka, mert amelyik cég ilyet csinál az hamar tönkremegy.

  Ellenben az állam létrehozhat és létre is hoz felesleges munkát különböző jogszabályokkal. Például a könyvelés. Nagyon sok kis cégnek gyakorlatilag nem lenne szüksége könyvelésre legalábbis nem ilyen alapossággal, mint amilyet az állam megkövetel. Tehát ezeknek a cégeknek könyvelőt kell alkalmazniuk akire amúgy nem lenne szükségük. Tehát az állam itt felesleges munkát hozott létre amire egy igazán szabad piacon nincsen szükség.

  Ez a felesleges munka erőforrásokat von el más dolgoktol aminek több haszna lehetne. A könyvelés csak egy példa volt számtalan más eset is van ahol az állam felesleges, sőt, egyenesen rabszolgamunkát hoz létre (lásd parlagfűírtás ellenszolgátatás nélkül).

 49. @feherhollo: Érthető. Azért anyukád apukád esete ritka, bár gyakoriak a családi bajok, gyereket nem szoktak megbánni – pláne anyák – ezek bevált dolgok. Viszont minimális alapokra szükség van, kevés pénz, lehetőleg másik szülő is, stb. Meg úgy érzed van értelme élni, nem csak úgy vagy, aztán beadod a kulcsot. Rengeteg élmény. Na, nem győzködlek, csak látom gyerektelenül öregedő rokonaimat és szánalomra méltóak a többiekhez képest. A gyerekhez-élethez nem kevés merészség kell manapság!

 50. @indapass2009:
  OK. Nem gondolom megváltásnak a számokat, csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a nyugdíjas, a munkaképes, a munkanélküli nem csak úgy lesz és rá kell csodálkozni, hogy na né' má', ez meg itten hogy, meg honnan.
  Szerintem ezt úgy hívják, társadalompolitika, ami -egyetértek – szoros összefüggésben áll a gazdaságpolitikával. A váratlansági tényezőkkel is egyetértek, mindig is lesznek. Mindössze arra gondolok, hogy ha már tartunk államot, annak – mert képes rá – valahogy látnia kell a társadalmi és gazdasági folyamatokat, talán még elképzelése és tervei is lehetnek arra nézve, hogyan volna azokat a közjó érdekében befolyásolni. És vannak feladatai, amiket kötelessége ellátni: közrend, egészségügy, oktatás, jogalkotás, a nemzeti önállóság megőrzése, a nemzetközi együttműködés (nem fontossági sorrend, szerintem egyformán fontosak). És akkor idejönne még, ami egyre fontosabb, mert egyre többen lesznek, hogy az érdekeiket érvényesíteni nem tudó, ezért könnyen leszakadó rétegekről gondoskodjon. (= szociális háló) Ki szeretne olyan országban élni, ahol mondjuk már a nyugdíjukból megélni nem tudók, vagy a gyerekesek is az utcára kerülnének.
  Nem tudom, hogy egy globalizált világban mi tudná az örök profitéhséget visszatartani. Annyi mozgalom működik a világban, a zöldek, a globalizáció ellenesek, még az is elkövetkezhet, hogy az országok visszazárkóznak egy időre magukba, vagy az elöregedő társadalmakba elindulnak a harmadik világ kisemmizettjei.
  Amit a pénznyomtatásról írsz, azzal egyetértek, Amerikában épp ezzel indult el a válság, egyszerűsítve, még a jelzálogra is jelzáloghitelt vettek fel, vagyis nem létező pénzeket hoztak működésbe és teljesítmény hiányában bedőlt az egész konstrukció.

 51. @szemig jimmy: majd megint jön a kisbajuszos félrefésülthajú ember,mindenkinek kioszt két pofont….
  szerintem 2015 re eladnak minden értékes földet és akkor közel-keleti barátaink olyan gyorsan fognak rendet rakni,mint Gázában.Hacsak a perzsák addig nem takarítják őket el.

 52. @Manyizga: Érdekes hogy mennyi helyen látom ezt a "felesleges munka" ill. "felesleges termék" elképzelést. Mégis ki határozná meg hogy mi a felesleges és mi nem? Az állam? A tervhivatal? A jóisten? Ne fussunk már felesleges köröket egy olyan rendszer körül amely látványosan megbukott…
  Az emberiség már rég túlhaladta azt a kort amikor az alapvető élelmiszerek és a lakhatás megteremtéséről szólt a termelés.

 53. jó akkor ha nem sertéspestis akkor háború
  valamivel úgyis megoldják a túlnépesedést

 54. @feherhollo:
  Pedig a kisgyerekek aranyosak.
  Kellő távolról ugyan 😀
  , de tényleg nagyon tündériek.

  Na mindegy, lenne egy két ötletem, de nem akarom az olvasóközönséget megbortánkoztatni 😀

 55. @gyozop:

  "mi tart vissza"

  lehet fura, de én még egyáltalán nem vágyom gyermekre 😉 Ennyi. Nem tudom megindokolni. Ha látok valahol egy kisbabát, nem mozgat meg bennem semmit. Később még változhat 😉 Ha véletlen becsúszna, felnevelném természetesen, max. nem várakozással telne a kismamaság, hanem nyűgnek élném meg az egész szitut. Most meg lehet kövezni 😉

 56. Nem jelent megoldást a segélyek befagyasztása, mert az a bizonyos népcsoport nem tudatosan tervezi a "családját", hanem ösztönszinten cselekszik. A lakosság (még) nagyobbik, felelősen gondolkodó része pedig azon munkálkodik, hogy önmagán és a fenti csoport eltartásán kívül, megteremtse a már meglévő gyereke számára a mindennapi élethez szükséges dolgokat.

  Amíg Mo-n büntetik a munkát, addig a magyar halálra van ítélve!

 57. @Scaramella va alla guerra: Túl van okoskodva ez a jövőtől való exisztenciális szorongás.
  Ezzel tartják a társadalmat félig megbaszott állapotban. Különben már kitört volna a pesties akasztgatós hozzáállás.

  Etiopiában nem nagyon foglakoznak ezzel… de majd az ő unokáik fognak a Te nem létező unokád helyére bevándorolni.

 58. @Scaramella va alla guerra:
  Az igazán paradox dolog az, hogy azon nemzetek, fajták, népek fognak túlélni, akik a modern liberalizmus ellenségei, és akiket most olyan elánnal véd a liberális társadalom. Ugyanis mostanra kiderült, hogy hiába várták el a bevándorlóktól, hogy majd a következő generációjuk már beilleszkedik, ha kellően toleránsak velük és megoldják a népesedési problémát, kiderült, hogy alapvetően utasítják el azokat a liberális/humanista eszméket, melyeknek a szüleik gyakran az életüket köszönhetik. Remek példa erre a németországi törökök esete, akik saját törvényeik szerint, saját környezetükben élnek.
  Ez egyébként akár vigasztalhatna is engem, mint radikálist, hogy a liberalizmus lényegében saját pusztulását támogatja a pozitív diszkriminációval és az engedékeny bevándorlási politikával. Csak sajnos ennek a hasznából én nem sokat fogok élvezni, mert addigra rabszolga leszek a saját országomban…

 59. @gyozop:
  Nézd, a gyerekvállalás alapjában véve bizalom a jövőben. ( elcsépelt, de mint minden közhely, ez is igaz ).
  Nos, nem csodálkoznék, ha lennének jónéhányan, akik ( körbenézve a világban és felmérve a lehetőségeket ) nem igazán bíznak a jövőben.

 60. @Eva54
  Ratkó-unokák = Ratkógyerekek gyerekei.
  Tehát ugyanarról a korosztályról van szó, csak más a szóhasználat.

 61. @feherhollo: Ha te is így viselkednél akkor ne vállalj. Ha nem tennél ilyet akkor mi tart vissza?

 62. Fehérhollónak teljesen igaza van. És ráadásul egészségügyi problémák miatt sem tudnak sokan gyereket vállalni. Amúgy a magas gyermek vállalási hajlam lenne teljesen megfelelő, rengeteg más bonyolult pénzügyi vonatkozása is van a dolgoknak.

 63. @Zöldövezeti: Akinek ninc gyereke – szive joga, de a nyugdíja legyen fele mint aki gyereket vállal.

  Oké, de akkor a nyugdíjjárulékom is legyen a fele, oké? Van 40 évem, hogy gyüjtögessek, és befektessek addig valami vállalkozásba. Majd nyitok egy kocsmát Jamaicán és szétszívom az agyam öregkoromra. 😀

 64. @gyozop:
  Nézd, abban egyetértünk, hogy a népességet valahogyan "szelektálni" kellene.
  Szerintem nem is Afrika a gáz, hanem India és Kína. Elkezdtek termelni és fogyasztani ezerrel. Ergo rohamléptékben zabálják fel az erőforrásokat ( inkluzíve a jó levegőt is. )

  Egyébként paradox dolog : valószínűleg a jövőben baromi nagy harc lesz az erőforrásokért a túlnépesedés miatt. Ebben a harcban az a nemzet jön ki győztesen, amelyik "leszaporodja" a többit és több olyan emberrel rendelkezik, aki ezt a harcot képes megvívni.
  Ezáltal viszont pont a túlnépesedés válik még súlyosabbá.

 65. @Ninfus Corporation: Mekkora nicknév! Mekkora kép! :-))))) – Bunkó vagy Bugsy..

 66. @A nép fia:

  Egyszerű : a megoldás a gyerekcsinálás !!

  Akinek ninc gyereke – szive joga, de a nyugdíja legyen fele mint aki gyereket vállal.

 67. @Maab:

  Nem jövök a válsággal. Továbbra is állítom, hogy ezeket a folyamatokat nem lehet előre tervezni. Statisztikákról és valószínűségekről beszélsz mintha ezek valami megváltó dolgok lennének holott ezekben mindig van valamekkora bizonytalanság. Ez az a bizonytalanság ami mindent felboríthat.

  Pl. mi van ha feltalálnak egy olyan szert amitől az átlagéletkor 120 év lesz? Mit fogsz csinálni akkor a számításaiddal? Vagy esetleg betiltod a szert? Ez persze egy szélsőséges példa de a gazdaságban kismillió tényező van ami felboríthatja a számításaidat és jópárszor bebizonyosodott, hogy fel is borítja.

  Egyébként a kiszámíthatatanság alapja a papírpénz. A papírpénz (fiat money) olyan pénz aminek önmagában nincs értéke. Csak nyomtatni kell. A jelenlegi válságot pont a papírpénz megállíthatatlan myomtatásának köszönhetjük (plusz a bankok pénzcsinálásának a semmiből; hallottál arról, hogy pénzszorzó?) így a válságot még több papírpénzzel nem is lehet megoldani legfeljebb "pillanatnyi" stabilitást elérni a következő válságig ami még mélyebb lesz.

 68. @pandacsokibobrjan:

  Na ja. Övék a jövő.

  szegény sogórnőm – nagy hive volt egy darabig a szociálizmusnak.
  Mak egyszer a cigyányok jól kioktattaák . mondták neki : hülyemagyarok dolgozzatok csak mi meg majd csináljuk a gyereket !!

  Hát majd meglátjuk milyen jövő lesz. Én már csak valahogy kihúzom. 68 vagyok. Van szerény becslés szerint jó 25 millió vagyonom. Mennyivel osztjam ???
  A gyerekeim ha nem csinálnak gyereket , én verem el !! Mármint a zsozsót !!!

 69. @OmegA404:

  "a család azért család, hogy gondoskodjanak egymásról."

  "Te is jó gyerek lehetsz.."

  Igen, én leszek az a mások szemében gonosz bestia, aki az apját nem feltétlen fogja megápolni, ha arra kerülne a sor. (Középiskola után nem sokkal elzavart otthonról, éljek meg úgy ahogy tudok, ne számítsak az ő támogatására. Hát, ő is öreg napjaira éljen meg majd úgy ahogy tud…).

  (Ennyit arról, ha valójában nem kívánt gyerek születik (anno: én). Külső eszközökkel, ráhatásra lehet "szaporulatot" ösztönözni, de attól még nem feltétlen születnek családok is…).

 70. @tiboru:
  Ebben az csak a probléma, hogy sok multinál alap, hogy nem jelentenek be teljes összegre. Főleg azoknál, akik most ártatlan mosollyal az arcukon jelentik be a válságtanácskozásokon, hogy most már el kell vonni a lakosságtól. Szerinted hány munkaügyi pert lehetne nyerni ezen multik ellen. Mindenki tudja jórészt kikről van szó, de ellenőrzés valami csoda folytán soha nincs náluk.

 71. @egyittlakó: "A nemzeti jobboldal semmit nem tett 1998-2002 között" Én sem rajongok értük, de nem akkor volt gyermekek utáni adókedvezmény, amiről a poszt szól?

 72. "mert csak olyan elit képes nyerni a választásokon, aki kiszolgálja az ő konform igényeit" -milyen komfortszintről beszél az elemző??? Kíváncsi vagyok megelégszik-e majd az ő és családtagjai jövedelmével? Ma a nyugdíjasok jó része nem csak azért kevesli a nyugdíját mert összegszerűen kevés, hanem az idős korral járó létfenntartó szükségletekre, jóval több pénz megy el, mint egy virgonc 30-asnak! És ők tényleg fizették a járulékokat – nem minimálbér után mint manapság – 30-40 évig!

 73. 10.000.000 politikai szakértő országa. Sőt, nyugdíjszakértőé!

  Amúgy a poszt jó, egyet értek vele. De mi a megoldás? Ezt találja már ki valaki!

 74. Én a szikár számokon alapuló öngondoskodásban hiszek, és semmi sem tud jobban kiborítani, mint azon, éveken-évtizedeken keresztül minimálbérre bejelentett, de a valóságban ennek négy-hatszorosát kereső tíz- és százezerek nyavalygása, akik az öklüket rázzák felháborítóan alacsony (és persze a bejelentett jövedelem alapján kiszámított) nyugdíjuk miatt.

  Gyorsan pontosjtok: NEM a valóban éhbérért dolgoztatott szerencsétlenekről van szó!

  Több hasonló esetet (és személyt) ismerek, tudom, miről beszélek.

 75. Csak az első négy hozzászólást olvastam – még korábban. A posztból nagyon hiányolok egy területet, az egészségmegőrzést. Nézve a most 60 éveseket, ők már teljesen lerobbantak – meglepő, mert mást sem hallunk, minthogy a szocializmusban nem kellett épp megszakadni a munkahelyeken, és a mindennapi stressz egészen biztosan alacsonyabb szinten volt, ha valakiből nem akart előtörni a forradalmár, nem piszkálták. Ők teljesen munkaképtelenek, és valahogy azt hiszem hogy mi, mostani fiatal középkorúak sem leszünk jobb állapotban ebben a korban, mire odaérünk, ha nem lesz módunk változtatni a mostani élettempónkon/stílusunkon. És itt is a családosok, gyerekesek húzzák a rövidebbet, mert az egyedülállóknak van ideje/pénze sportolni, fitneszelni.
  Másik kérdés a középosztálybeliek helyzete, a gyermekvállalás pozitív diszkriminációja vs. a gyermek-nem vállalás negatív diszkriminációjával. Nem hiszem hogy ez érdekelni fogja a politikusokat belátható időn belül, a társadalmi hozzáállásról nem beszélve. Amúgy meg az gyermeket kifejezetten önmegvalósítási okból nem vállalók(hihetetlen hogy van ilyen ember…) hangja, befolyása erősebb, nekik ugyanis van idejük kapcsolatokat építeni. Pedig valamit kellene tenni.

 76. Olvasgatom , @pandacsokibobrjan: olvasgatom a cikket -felvetést.
  Igaz minden.
  mindig a nagynénikémre gondolok – szegény már nem él – de amig élt mindig sirt.

  Nem volt gyereke.

  Kb. 22 -24 éves koráig az apja tartotta el majd dolgozott vagy 3 – 5 évet, férjhezmenz aztán a férje, majd megözvegyült és eztán a társadalom.
  Kevés volt a nyugdíja, dolgozott tán 10 -12 évet a 84 -ből. De két dög kutyát tartott.
  Ilyenek a gyerektelenek.

 77. @guy:
  Itthon vagyok szabin egy BAZ megyei városban.Délelőtt bementem egy kávézóba inni egy kávét.Tele volt kissebségivel,akik mindenféle töményt és söröket nyomtak(szerintem nemrég kaptak segílyt),persze a gyerekek is velük voltak.A városban minden második ember az etnikumhoz tartozott.Na ezek mikor fognak a SOTE-ra,vagy mondjuk ELTE-re pályázni?Főleg ,ha többségben lesznek.Akkor ez addig mehet így,amig Magyarországon lesz 9 millió cigány és 1 millió magyar?
  Igen! Megcsináltuk!

 78. Azért a örgek se virgonckodnának tőle…
  Amúgy Jimmy sajnálatos, de influenzás cigány nem láttam még… mondjuk tanulóvezetőt se.
  Biztos sokat ülünk irodába.

 79. Csak nekem furcsa, hogy túlságosan haszonszempontú a bejegyzések nagy része? Ha kicsit tágítunk a családtól a nagyobb lépték felé, el kéne tudnunk képzelni az országot egy érdekközösségként, nem? Mi az, hogy megdolgoztak-e a nyugdíjért, mit érdemelnek a 40 év kommunizmusban elizélt életükért?
  Mi a családban összeszorított foggal ugyan, de nem haboztunk a magatehetetlen Baba nénit ápolni. Szólhat arról a világ, a politika, hogy milyen értékeket tartunk együtt fontosnak, nem? Esetleg az öregkor biztonságát is, így vagy úgy.

 80. @szemig jimmy: Főleg, hogy a fiatal felnőtteket vitte leginkább, ugye? Barom!

 81. @Muad\'Dib: Proletártenyésztés… egy darabig kellenek majd szavazáskor. Minnél szegényebb, annál egyszerübb megvenni a cetlijét.
  Aztán a többieket megsarcolva megtömni a saját bukszácskát, mert a szemlőhegyen nehéz cigánnyal konfrontálódni.

 82. @egyittlakó:
  Esetleg láthatnám azokat a cáfolatokat, melyek szerint a következő mondat nem igaz?
  " Dolgozó fehér ember nem nagyon szaporodik a Bajnai féle faszságok pedig szintén csak a cigányok szaporulatának kedveznek …"
  Ugyanis jelenleg a segélyezési rendszer azoknak kedvez, akiben fel sem merül, hogy felnevelje a gyerekét kultúrált körülmények között. Nem arra kap kedvezményt, hogy ruháztassa, etesse, taníttassa, hanem kap egy kalap pénzt/még élő purdé, aztán költi, amire akarja. Te minek nevezed ezt, ha nem tudatos rombolásnak?

 83. @kacce: Getto mán itt is van. Fletni volt is látógatóba… ha jól emlékszem azt tanácsolta a romáknak, hogy dolgozzanak, mert ő is dolgozik.

 84. @indapass2009: Úgy értettem, hogy a nyugdíjba menők, a munkába lépők számával, a munkanélküliség adataival, a statisztikai valószínűségekkel lehet előretervezni. Nyilván a gazdasági trendeket is lehet előrelátni. És kérlek, ne gyere most a válsággal, a bank és biztosítási szektor hosszú-hosszú időn keresztül a legprofitábilisabb ágazatok közé tartozott, amelyik semmi érdemlegeset nem hozott létre a világban, a hasznot eltette és most nyomják bele a közpénzeket, hogy a maradék pénzeket nehogy kivonják a betétesek, stb. A tőzsdéket (nem árutőzsde, hanem részvénypiac) sem ártana megvizsgálni: annak idején azért jöttek létre, hogy a vállalatok teljesítményét értékeljék és ennek alapján plusz pénzeket kaphassanak befektetőktől. Ma ez a spekuláció világa, elszakadt az adott cég teljesítményétől. A valutatőzsdéken nemzetgazdaságokat lehet tönkretenni pillanatok alatt.
  Azt hiszem ezek valamivel többet ártanak a világnak, mint a nyugdíjasok, amely sors mindenkit utolér, ha kellő ideig életben tud maradni.

 85. Gratula jó poszt!

  A roma kérdéskörhöz: nemrég csináltunk mi is egy felmérést, közel 1500 megkérdezettel, de az átlagos gyerekszám már náluk is csak 2,5, s esik vissza.
  ha esetleg érdekel valakit: http://www.romafelmeres.hu

  Ui: Nálunk pl. a gyermekvállalás pénzkérdés (is) 2-nél tartunk, ha asszonynak nem kellene dolgozni, jöhetne a 3.

 86. A geyereknevelőknek durva adókedvezmény… segélyke off. Azt mehet a dogozó szaporulat.

 87. @szemig jimmy:

  Nem értetted meg a lényeget.
  Mindegy, hogy az államnak fizeted be, vagy magánpénztárba, vagy egyéb megtakarítási formában tartod, esetleg a párna alatt. Ha nincs gyerek, nincs utánpótlás, nem szintentartható a gazdaság. Ebből következően a pénztárakban, értékpapírokban tartott megtakarítások elértéktelenednek, ha pedig a párna alatt van kp, akkor pláne.
  Szóval: Ha nincs aki 'megvegye' a jelen megtakarításait a jövőben, akkor az devalválódik, megszűnik.

 88. @sandorn: Anglia meg Franciaország is megszívta azzal, hogy kormányok nem mertek a jóléti rendszerhez hozzányúlni és inkább bevándorlókat hívtak az országba. Sok helyen gettók alakultak ki, és bizonyos városrészekben a közbiztonság tragikus, gyakran lehet zavargásokról hallani.
  Lehet szemezgetni cikkek.soti.ca/europe-topic.html

 89. @feherhollo: Lehet, hogy téged felháborít, de szerintem a család azért család, hogy gondoskodjanak egymásról.
  Ha a gyerekedre se számíthatsz akit saját vérdeből és verejtékedből felneveltél, akkor Te is jó gyerek lehetsz… Hamár a kiakadásnál tartunk.

 90. @feherhollo: Hát nem könnyű helyzet elhiszem, nekem augusztusban már kettő lesz, de ezért durván meggürcöltem és nem kicsit élnénk jól, ha nem akartunk volna gyereket, így meg a normális szint tartása is napi szintű eredmény. És soha nem fogom megbánni.

 91. @egyittlakó: Igazad van, de citrix-nek is. Orbánék szinte semmit nem tettek ebben, de alapjába véve az MSZP hajt az újraelosztó rendszer fogadó oldalának szavazótáborára, ezért emelik a nyugdíjakat, segélyeket állandóan, egészen mostanáig amikor a gigahitel konkrét szerződési pontjai akadályozzák ezt.

 92. @Carnivora: " Dolgozó fehér ember nem nagyon szaporodik a Bajnai féle faszságok pedig szintén csak a cigányok szaporulatának kedveznek …"

  Kár volt ezért csépelned a billentyűzetet, IQ-bajnok. Halvány fingod sincs arról, hogy mi folyik körülötted.

 93. @gyozop:

  "Fehérholló, ha nem lesznek gyerekeid kegyetlenül megbánod érzelmileg és gazdaságilag is."

  Ha akarnék gyermeket most, akkor sem tehetném. Albérletbe, ahol ki van kötve, hogy max. két fő részére…stb., nem fogok vállalni gyermeket. Sőt, a családi kassza párommal arra elég, hogy albi díj, kaja, rezsi, ezen kívül ami marad, az minimális, egy kisgyermek egy havi pelenka költségére például már nem lenne elég…Gondolom ezzel más is van így, sőt a gyed és gyes időszaka meg nem arról szólna, hogy több lesz a jövedelem. A kiadás a gyerekkel viszont növekedne…

  Másrészről (off irány), ha egyszer belefognék gyermekvállalásba, nem azért szülnék, hogy a gyermekem később, öregkroomr aápoljon (nem gazdasági, társadalmi szinten, hanem család szintjére lebontva). Alap esetben az emberben van annyi tartása, hogy saját magáról szeretne gondoskodni, és ennek megtalálni a feltétleit. Ha valaki mondjuk nem azért szül, mert szívből gyermeket szeretne, hanem azért, mert ha nem lesz, akkor mi lesz vele öreg napjaira, ki fogja megápolni…stb., az számomra vérlázító (nem kevés ilyet is hallottam mostanság).

  Sajnálom azon nőket is, akik nem azért szülnek mert ők szülni akarnak, hanem valamilyen elvárásnak próbálnak megfelelni, ezt várja tőlük a környezetük, társadalom, csak ők szívük mélyén mást szeretnének. Egy gyermeknek jobb, ha oda születik, ahova őszintén várják…(Saját tapasztalat, nem feltétlen ideális olyan családban felnőni, ahol valamilyen hatásra, kényszerre, külső nyomásra születik meg a gyermek-mert különben mit szólnak mások, hogy nem nevelnek gyereket…stb….És itt még gazdasági érdek elő sem jön. Az egyén akarata számíthat, ő mit szeretne kezdeni, hogyan szertne élni, gyerekkel, vagy anélkül). Tény: ha anyukám a saját belső hangjára hallgatott volna, nem másoknak próbált volna megfelelni, én nem klímpíroznám most a billentyűzetet. Az ő élete viszont abszolut nem úgy alakult, ahogy elképzelte. Másoknak nincs joga megmondani, hogy egy nő szüljön vagy sem…stb. Kérdés (költői), biztos jó-e nekem, hogy úgy nőttem fel, hogy anno szívből nem akart az anyám (aki amúgy tisztességgel felnevelt)? A válaszom: nem feltétlen igen…

  Az egész rizsából azt akarom kihámozni, ha külső kényszerrel, vagy eszközökkel próbálnak hatni a nőkre, párokra, hogy akaratuk ellenére vállajanak gyermeket (mert különben akár támagotásoktól, akármiktől elúszhatnának), annak a végeredméyne az lesz, hogy a felnövekvő generációból pszichológusok megélni fognak, igazán keresett szakma lesz. Lelkileg sérült emberek fognak rohangászni.

  Másik oldalon, akik viszont tényleg, szívből szeretnének gyermeket válalni: azt támogatni kéne, nem az ő lehetőségeiket megnyírbálni, korlátozni. Viszont emellett nem lehet negatívan diszkriminálni azokat sem, akik meg más életutat képzelnek maguknak.

 94. @citrix: "A szocialista-liberális koalíció a gyerekszülést is büntető-jutalmazó rendszerrel oldotta meg,az eredmény kézzelfogható."
  Jól látod a dolgokat, de ezzel a mondatoddal nem értek egyet. Mindegyik kormány, 1990 óta, bűnős a jelenlegi helyzetért. A "nemzeti" jobboldal semmit nem tett 1998-2002 között, inkább beleültek a jóba, amit a Bokros-csomagnak köszönhettek, egy rohadt reformot sem voltak képesek elkezdeni. Bezzeg minden választáson Orbán nagyvezér igyekezett 14-ik és 15-ik havi nyugdíjakat ígérgetni. Na meg hogy az állam gondoskodjon mindenkiről, mindenről és legyen szolidaritás az egészségügyben stb. Velem ki szolidáris, velem, aki adózik rendesen, mint a hülye, és soha nem kér alamizsnát, szocpolt, kedvezményt stb. ?

 95. @zulu: ezt en is osztom, had dontsem mar en el hogy hova szeretnem befektetni a penzem amit nyugdijjas koromra akarok hagyni. Lehet nem sokkal jarnek rosszabbul, de lehet sokkal jobban.

 96. @Eva54: Büntetni a gyerekteleneket? Nézőpont kérdése, én inkább azt mondanám, hogy kevesebb terhet tenni azokra akik a jövő dolgozóit nevelik nagyrészt önerőből, az ő gyerekeik fogják a szarból kivakarni a gyerekteleneket is a kórházban, meg sütik nekik a kenyeret.

 97. @guy: igen, így van.

  Aki nem élelmiszert/lakhatást lehetővé tevő holmit/szolgáltatást termel/szolgáltat (pl. mezőgazdász, kőműves, szénbányász, stb) az gyakorlatilag felesleges munkát végez. A városok többsége fenntarthatatlan lenne enélkül, ahogy a panellakások is, ha nem lenne tévé. 🙂

 98. Egyébként rengeteg hülyeséget hord össze. Nem mindenki önszántából marad egyedül – akár gyerekkel, akár gyerek nélkül. Ezért büntetni nem lehet senkit. Aki ismeri a mai fiatalokat, azt is tudja, hogy – főlek a fiúk – felelősséget nem szivesen vállalnak, sajnos egy részük teljesen alkalmatlan a családfői szerepre.
  Ellentmondások tömegét tartalmazza az írás: pl nem akarja támogatni a gyeremeket egyedül nevelőket és a cigányoktól is megvonná a családi pótlékot, ugyanakkor ő is a gyerekszegénységet tartja egy súlyos problémának: pedig pont e két rétegnél van az igazi gyerekszegénység.

 99. Jó kis poszt, gyakorlatilag egyetértek vele.

  Megoldás? Az EGYÉNI nyugdíj (és TB) számlák vezetése. Amit befizetsz, tartsák szépen számon, használják amíg nyugdíjas nem leszel, de akkor a felhalmozott tőkéből kérhess havi járadékot, stb.

 100. Szerintem ma az emberek többsége felesleges munkát végez, amire csak azért van szükség, hogy legyen indok arra, hogy miért is kapjon valaki ételt és szállást azért cserébe, hogy pl. világító kütyüket gyárt vagy az eladó eladójának az eladója. Egyszerűen túl sok ember van, és a cserealapot meg kell teremteni mindenki számára, ami jórészt mesterséges, bárki által helyettesíthető felesleges munkával jár.
  Tízmillió embert simán el tud tartani egymillió, csak valamit kell kezdeni a maradék kilenc millióval is, akik amúgy otthon ülnének, szóval a szaporítás szerintem nem megoldás, mert már így is túl vagyunk szaporodva.
  A munkanélkülieket nem csak (és nem főleg, mi lenne, ha pl. főleg kaját kapnának, nem kéne ingatlan és hasonló adókat járulékokat fizetni, és bizonyos fogyasztásig a közüzemek is ingyen lennének) pénzzel kéne támogatni, hanem lehetővé kéne számukra tenni a legmagasabb szintű oktatást, hogy be akarjanak kerülni a gazdaság körforgásába a sokkal jobb élet reményében. Ehhez viszont olyan vezető kéne, aki nagyon nagy arc, mert mindenki más belebukna ilyen "kommunista" jellegű intézkedéssorozatba. Szerintem, de lehet, hogy nincs igazam.

 101. @EvilHedgehog olyasmi, de ez az egyetlen olyan piramisjáték amiben tényleg mindenki nyer a piramis teteje, alja, sőt aki nincs a piramisban az is.
  Most komolyan, győzzön már meg valaki, hogy ez nem jó!
  Ha nem tudtok, kénytelen leszek alapítani hozzá egy pártot 😛

 102. @bolsh: azért hidd el rá tudja nyomni a bélyegét egy családra a pénztelenség, vagy az, hogy a számlákat is alig tudod kifizetni. Mifelén azt mondják, szeretettől még fizikailag éhes marad a gyerek.

 103. Azon csodálkozom hogy valakiknek még magyarázni kell hogy miért a gyermek a legjobb befektetés.., mert csak. Valaki vagy tudja ezt a kezdetektől jövő alapigazságot, vagy pedig soha sem fogja megérteni.

  "a gyermeknevelés intelligencia kérdése.." bumm! A gyermeknevelés leginkább érzelmi hányados kérdése.

  "-Ha gyereket vállalok, egyet vagy kettőt vagy hármat, akkor fel tudom-e őket nevelni tisztességesen,…"

  Tisztességesen mindenképpen, legfeljebb kevesebb rongyrázással. A tisztesség, a családi szeretet nem pénzben mérhető fogalmak.

  A szegénység és gazdagság amúgy is érzelmi állapot, semmi más. De ezt kifejteni nem ennek a rovatnak a feladata.

 104. @Maab: Ami a nyugdíjrendszert illeti, szerintem azért ez egy olyan dolog, amit jól lehet előre tervezni, ismertek a népességfogyás/szaporodás adatai, hosszú idő áll rendelkezésre a bekövetkezésig.

  Mar hogyan lehetne jó előre tervezni? A nyugdijrendszer nem csak a népességfogyástól/szaporodától függ, hanem a gazdaság teljesítésétől is. A gazdaság teljesítő képessége pedig millió dologtól függ. A jelenlegi gyorsan vátozó világban 1 évre nem lehet előre tervezni (ezért sincs értelme a költségvetésnek; te tervezel éves költségvetést?) nemhogy 10 – 20 évre előre.

 105. @jewel79bp: Nem kell felkapni a vízet, gyereket kell csinálni és kész 🙂

 106. " Van még egy súlyos etikai kérdés a gyermekszámmal kapcsolatban. Ez pedig, hogy a nők kevesebb ideig fizetnek járulékot, de tovább veszik igénybe."
  Ez így hogy jött ki?
  Ha nincs gyerek, nem is kell vele otthon lenni, így viszont nem esnek ki a munkából, tehát nem fizetnek kevesebb ideig járulékot.

 107. A blog-író egy hatalmas tévedésben van: a Ratkó-unokák még csak bölcsisek-ovisok, mivel a Ratkósok 53-54-55-ben születtek. Tehát nem az unokáik, hanem a GYEREKEIK vannak jelenleg szülőképes korban. Tudom, mert én is Ratkó Annának köszönhetem, hogy élek (anyukám harmadik gyerekeként muszáj volt megszűlnie 54-ben).

 108. "A gyermektelen nők ellentmondásos szerepe."
  – Ezt a pontot kérem, magyarázza meg valaki. A posztíró arra hivatkozik, hogy a nők kevesebb ideig fizetnek járulékot, de tovább veszik igénybe. – Na igen, azért, mert gyes-re meg gyed-re mennek évekig… de ha ugyanannyit dolgozik, mint egy férfi, mert nem ment gyes-re, akkor mégis mi alapján állítja a kedves posztíró, hogy a nők tovább veszik igénybe a járulékokat? Hogy tovább élnek a statisztika szerint? De ha nem megy gyes-re, akkor 3-6-9 évvel további s fizette a járulékot, ezzel pedig már kompenzálja azt az időt, amennyivel tovább él, nem?…

 109. A poszt alapjában nem rossz de vannak benne óriási hibák mint pl.:

  "A világ sok országában nincs nyugdíjrendszer, ezek közül sokakat a jövő nagyhatalmainak tekintünk. Ezek, a főleg ázsiai országok, hatékonyabban működnek és versenyképesebb népességgel rendelkeznek, mint mi."

  Igen. Kínában (dolgoztam nekik több évet itthon és ott is) nyugdíjrendszer a normál halandónak nincs. Viszont van a fegyveres testületeknek, a párttagoknak, az állami intézmények (minisztériumok, stb.) dolgozóinak. Ez kb. 100-120 millió ember.

  A többinek erős KUSS van. A vidékiek nem utazhatnak fel a városokba (egyes vidékeken az éves elérhető jövedelem 12 USA dollár környékén mozog!!!!!!!!), Pekingben pl. a mennyei palota falánál homeless telepeket látsz ha arra jársz akiket rendszeresen zsuppolnak haza.
  Munkalehetőség NINCS. A leg környezetrombolóbb gyárakba 1db kétkezi munkás helyre 200-300 ember vár, hosszú tömött sorokban az utcán.
  Shenzenben naponta 26 munkás veszti el valamelyik végtagját.

  26! per nap.

  Olyan apróságokat nem is említve, hogy a bevalott (!!!!) adatok szerint kínában jelenleg 30.000.000 mozgássérült és közel 20.000.000 vakon született (és egyéb) hátrányos helyzetű él.

  Az egész kínai állkommunista ős kapitalista korrupt politikai és gazdasági elit attól fosik, hogy a maradék NYOMORGÓ 1.300.000.000 embernek tele lesz a töke 20 éven belül és olyan forradalmat indítanak el amihez képest mao elvtárs, sztálin elvtárs és nem utolsósorban hitler elvtárs amatőr színjátszóköri naiva.

  Ez lenne a követendő példa?
  Szerintem ló….t!

  A kínaiak egyszerűen a számosságuk miatt sikeresek. Semmi, ismétlem semmi egyéb miatt.

 110. A szocialista-liberális koalíció a gyerekszülést is büntető-jutalmazó rendszerrel oldotta meg,az eredmény kézzelfogható.Eltüntették a középosztályt,létrejött egy széles egyik hónapról a másikra élő megtakarítást alig felmutatni tudó réteg,akit fejőstehénnek néz a kormány.Van egy szűk nagyon tehetős osztály,aki a közteherviselésben alig vesz részt,gyereket keveset szülnek.És van egy széles marginális réteg,minimális iskolázottsággal,alkalmi munkákból de leginkább segélyből és támogatásból élve (a zömük a kisebb-nagyobb lopásokat se veti meg) igen magas szaporulatot produkálva.Amit saját jövedelmükből (ami nincs egyáltalán,a segélyt,cs.pótlékot,lakhatásit nem nevezhetjük annak) nem tudnának felneveli egyet se nemhogy 5-8 gyereket.Ezzel újratermelik hatványozottan a nyomort,szegénységet,iskolázatlanságot.Az egész a középosztály megsemmisítésének köszönhető,az ő fizetésükön 49%-os az adóteher +25% áfa,nem csoda ha semmire se jutnak.300-400 euróból csak vegetálni lehet,gyerekeket tanítani,nevelni,üdültetni nemigen.Kettőnél több gyereket nem is nagyon vállalnak,azt is a szocpolra vett lakás ösztönözte.Múlt időben.A nyugdíjba vonulás naná hogy cél,a biztos havi megélhetést jelenti szemben a teljes létbizonytalansággal amit a cégek jelenlegi helyzete mutat.A legtöbb cég leépít,fizetést csökkent,rosszabb esetben bezár.40 év felett szinte sehol nem vesznek fel:öreg,ki tudja milyen bajai vannak,magas lenne a bére,már nem tanítható,meg egyébként is van elég fiatal munkabíró jelentkező alacsony bérért.Naná,hogy mindenki a nyugdíjat céozza meg.

 111. Én azt mondom, hogy a nyugdíjat nem az adókból kéne fizetni, hanem a kibaszott nyugdíjkasszából. Ja, hogy a nyugdíjkassza 1989-re lenullázodott, az legyen a nyugdíjasok baja. Azt a nagy nullát kapják meg ami a nyugdíjkasszában maradt. Én magánnyugdíjpénztárba fizetek, számlám van. Azt fogom visszakapni, amit befizettem (optimális esetben) úgyhogy leszarom, hogy hány gyermek születik, meg nem parázok előre (ugyanis eddig kizárólag takarékoskodtam, nincs hitelem).

 112. @Dezsőjóska: Na most ha erre azt mondanám, hogy tessék, lépj ki a busz elé, ezzel is óvva a Földet, akkor biztosan agresszív bafasz lennék. De ettől még ez a hsz szimplán csak balfasz.

  Amúgy grata cikkhez, tényleg jó. A gyermekek kérdésénél picit bővebben is kifejthetted volna, illetve kitérhettél volna arra is, hogy bár mint írod, a legzsgényebb helyeken a legnagyobb a gyermekszületési ráta -ahogyan ez megfigyelhető Mo.-n is a cigányoknál- ennek hiánya a nyugati társadalmakban nem csupán a pénzre (egy szintig) és a gyermekekhez viszonyuló helyenként negatív mentalitásra vezethető vissza: az is megjelenik, hogy míg -legyünk picit rasszisták- a cigánynak teljesen igaza van, hogy a kölök a putriban is felcseperedik, amivel szemben az edukált fehér ember úgy véli, hogy nem elég a szimpla felcseperedés -túlélés?- hanem ehhez megfelelő környezet és ennek midnen velejárója is kell. Magyarán elérnek a minőségi standardok is.
  (Amihez persze pénz kell, és megfeleő mentalitás: ma sem nagyon tudjkák mi okozza, hogy az USA_bana fehér populáció növekszik, és nem csökken -mégha egyes területeken valóban el is öregszik- holott kultúrálisan az európaival azonos (milliónyi eltéréssel, de alapvetően azonos).

 113. Dolgozó fehér ember nem nagyon szaporodik a Bajnai féle faszságok pedig szintén csak a cigányok szaporulatának kedveznek …

 114. @feherhollo: Ne foglalkozz azzal, hogy Amerika mennyit fogyaszt, nem a te hibád. Az afrikaiak persze, hogy kevesebbet szennyeznek még, mert nem ők termelik meg a saját kajájukat.

  Mégegyszer leírom; még a mi életünkben elkezd csökkenni a Föld népessége minden kutatóintézet szerint! Csak a saját problémáinkkal szabad foglalkoznunk mint pl a magyar nyudgíjrendszer, méginkább a saját életünk a világ sorsára zéro a behatásunk. Fehérholló, ha nem lesznek gyerekeid kegyetlenül megbánod érzelmileg és gazdaságilag is.

 115. A cikk nagyon sok részével egyet lehet érteni. Amivel nem tudok és álszent érvelésnek tartom:
  – a nyugdíjkorhatár emelése: nem tudom, a hozzászólók melyik korosztályhoz tartoznak, én az ötvenesekhez, és tudom, hogy fizikailag már messze nem bírom magamat úgy, mint egy fiatal, vagyis eljön az az idő – egyénenként nyilván változó – de átlagosan a régi korhatár (55) körül, amikor már nem dolgoznia kell az embernek;
  – milyen embertelen dolog akkor emelni a nyugdíjkorhatárt, amikor nincs elegendő munkahely, és ezen belül minőségi munkahely sem;
  – ha választani kell, egy munkahely előbb vesz fel egy fiatalt kisebb pénzzel és tapasztalattal, mint egy idősebbet, akinek már meg kellene fizetni a hozzáértését.
  Ami a nyugdíjrendszert illeti, szerintem azért ez egy olyan dolog, amit jól lehet előre tervezni, ismertek a népességfogyás/szaporodás adatai, hosszú idő áll rendelkezésre a bekövetkezésig. A magánnyugdíj rendszerével kihúzták a talajt az állami nyugdíj alól, sok kisebb szervezet tudja elprédálni a befizetéseket. A kulcs, a jó befektetés lenne (működött ez a XX. első felében (pl. OTI) bérházakat tartottak fenn, és még nem tudom, miket, de nyilvánvalóan jó befektetéseket csináltak), és nem az, hogy egyszerűen mindig az aktuális befizetésekből fedezzük a kifizetéseket. Mert ugye azt előre lehet látni egy elöregedő társadalomban, hogy ez így nem fog működni. (Pedig elég sokan vannak, akik nem is tudják igénybe venni a nyugdíjukat, mert korán elhaláloznak.)
  Végezetül annyit, a mai nyugdíjas ledolgozott 30-40 éveket, nem minimálbér után fizette a járulékait, hanem minden jövedelme hivatalos volt és levonás terhelte.
  Nem jó öregnek lenni, egyébként sem, de méltatlanságokat eltűrve, sokkal rosszabb.
  Ajánlok egy könyvet: Sumner Locke Elliot: Elmenőben. Hát az is egy megoldás.

 116. A munkaképesek egy része nem kap vagy nem vállal munkát különböző okokból – de őket is el kell tartani egy minimum szinten most is és később is.
  A munkaképesek más része fekete munkából él és nem fizet járulékokat – ők is megöregszenek egyszer.
  Aki dolgozik átlag 8 órát, az most sem képes perspektívikusan eltérő szinvonalat realizálni az előző két esethez képest.
  Aki rádob még 4 óra napi plusz munkát, az nettó 8-18%-al többet tud kihozni (ha legálisan fizetik).
  (Persze ezen az átlagot értem, tudom, hogy van kevés kivétel is)
  Ilyen lehetőségekkel ki mennyit szeretne most dolgozni ?
  Szal az a hülye, aki 12-t órákat dolgozik,és a végén még a házát is elviszik ingatlanadóba – mert nem nyugdíjas.
  Én is csináltam sokáig, de már gyógyulok.
  (Mert aki mások nyugdíját böcsülettel megtermeli, a végén nem éri meg a sajátját – talán ez is egy motivációs probléma)

  Nekem egy érdekeltség látszik ma, az olcsó munkaerő tömeg létrehozása (lehetőleg munkaeszköz,tulajdon,készpénz nélkül – ez az energia és közszolgáltatások kézbentartásával gond nélkül megoldható).
  A nyugdíj bizonyos szempontból nem érdekes. Amerikában a méhészek sem adnak már semmit a méheknek télire, hanem új évre új családokat vesznek.

 117. A csaladi potlek es a csaladtamogatas problemajarol regota gondolkodom. Kicsit sarkitva a rendszer vagy a sokgyemekes csaladot tamogatja, vagy a gyermektelent. Pedig a 2-3 gyermekes csaladokat kene tamogatni, erositeni, mert az adja a csaladok tobbseget, es a stabil fiatalodast. A problema azert lep fel mert a tamogatas linearis. Se a nagyon sok, se a nagyon keves gyermeket nem kene tamogatni, a 2-3 gyermekeset meg annal inkabb. IMHO.

 118. Az kéne, hogy gyerekek utána adókedvezmény, mi több, ha a gyereked munkába állt akkor az általa befizetett adóból is kapjál visszatérítést! Így érdekelt lenne mindenki hogy sok gyereke legyen és azokat ki is iskoláztassa, hogy a magasabb fizetésük után magasabb visszatérítést kapjon öreg napjaiban.

 119. A cikk nagyon tetszik. Gratulálok.
  Ami cikknek nem témája és reflektálni szeretnék rá az a túlnépesedés. Környezeti szempontból az emberiség kihalása előnyösebb.

 120. Mindig meglesznek a különbségek és erőviszonyok az országok között. Magyarország azért jó a nyugati befektetőknek mert könnyű "kifosztani" és védtelen. Sohasem fogunk kiemelkedni, és más országok, nemzetek nem is akarják, mert nekik így jó. Szándékosan visszanyomatnak minket a szarba. A világgazdasági válság is kiknek köszönhető? Kárpótlást kaptál? Sírnak miattunk?
  Nem fognak javulni a bérek sem az országban, nem fogunk jobban élni, vagy ha jobban is fogsz keresni akkor azt rögtön el is fogod költeni a folyamatosan emelkedő gáz, villany, vagy más energiaforrásokra. Nincs esélyed tisztességes munkából meggazdagodnod. Nincs az országnak semmije, csak a tudásból meg a gabonafélékből tudnánk megélni de… az állami támogatásos (fejenként durván 1,5 milla) hallgatók egyetemekről és főiskolákról az itt szerzett tudást kint kamatoztatják (én kifizettetném a tandíjat ilyenkor a diákkal) illetve amíg Józsi-bácsik dolgoznak a mezőkön néhány négyzetméteren és nincs egy összefogó gazdasági érdekeket erősítő rendszer addig csak megy a sírás hogy egyenként a több tízezer kistermelőt kifosztja néhány multi, ahelyett hogy lenne 40-50 nagy egy szövetségben és alkalmazná ezeket az embereket mezőgazdasági munkára. Mezőgazdasági szövetkezetekre lenne szükség és még sok mindenre. De ami itt megy és menni fog más kormány alatt is az a szarakodás néhány millió forinttal, változás meg nulla. A semmiből nem lesz semmi, 1 millióból nem lesz 10. Ezt rengeteg ember sem érti meg. És igen a nyugdíjasok is tehetnek róla hogy ide kerültünk, ők építették nekünk ezt a jelent és ezért nekik is fizetniük kell.

 121. belekotty: "Egy biztos, ha lehet semmit se fizessek az államnak adó formájában, mert semmit sem kapok vissza érte."

  akkor légyszíves ne menj az utcán, járdán, hídon, ne menj korházba, ne járasd a gyereked iskolába, mert az az én adómból van. és ugye te becsületes vagy, nem akarsz engem meglopni…

 122. @Shopping : A skandináv országokban a foglalkoztatás 80% Körüli! Európa 65-70%, Magyarország 53%.
  Ez a kurva nagy különbség!

 123. Csatlakozom a gratulálók hadához. Nagyon jól összeszedett cikk.

  Azt hiszem kimodhatjuk, hogy a haladó világnak nagyobb ártalmat, mint a nyugdíjrendszer nem okozott semmi és senki. Jóravaló értelmes emberek estek a nyugdíjcsapdába ahelyett, hogy arra támaszkodtak volna, ami évmilliók óta létező gondoskodási forma: a család. a nyugdíj ezt kezdte szétverni és ebből a hamis illúzióból következik, hogy nem vállaltak gyereket, mert elveszítették az arányérzéküket.
  a XX. század jóléti társadalmai alapvető igazságokról vették el a hangsúlyt. Ilyen, ami bennünket megint jól pofáncsap, az, hogy minél nagyobb egy nemzet, annál erősebb. 2004. december 5-e ennek egy nagon gyalázatos megtestesülési formája. A mi társadalmunk menthetetlen, hacsak nem lépünk a Türkménbasi útjára…
  Ja, egyébként 45 után a komcsik is lenullázták a nyugdíjrendszert, meg minden pénzügyi alapot…
  Csak ismerni kellene a történelmet, kedves Szemig Jimmy…

 124. @gyozop:

  Off, és nem kifejezetten hazánkhoz viszonyítva:

  "A szakember szerint a "könnyű életet biztosító" fejlett országokban annyira "elharapódzott" az energiafelhasználás, hogy azt a bolygó tartalékai már nem bírják el.
  Ezzel szemben az afrikai államok lakosai átlagosan négyszázszor kevesebb energiát használnak, mint az Egyesült Államok állampolgárai."

  egyéb:
  "Konrád Lorenz Nobel-díjas osztrák viselkedés-kutatónak Az emberiség nyolc halálos bűne c. könyvében a túlnépesedés az első halálos bűn. Ő elsősorban a konfliktusokat és agresszivitást növelő hatását emelte ki. A túlnépesedés szűkösséget és zsúfoltságot okoz, így háborúkhoz és hétköznapi erőszakhoz vezet."

  "A túlterhelt Földből egyre keményebb robottal tudja csak kicsikarni megélhetését a sok ember, miközben nő a szegénység, szenvednek a népesség különféle szempontokból gyengébb részei, a természet pedig romlik, az élővilág pusztul, a jövő generációkra egy sokkal kevésbé lakható Föld marad."

  "Minden biológiai lény igyekszik korlátlanul szaporodni, a fajok létszámát csak a területek eltartóképessége (pl. éhínség) és a természetes ellenségek (pl. betegségek, háborúk) szabályozzák."

  "Az ember esetében azonban a túlnépesedésnek az általános genetikai oknál fontosabb hajtóereje az embercsoportok versengése. Mivel az ember túlerőbe került természetes ellenségeivel szemben, így az embercsoportok váltak egymás legerősebb ellenségeivé. A földművelés több embert tudott eltartani, de több embert is igényelt: több munkaerő és harcos kellett, a földet birtokolni-védeni vetéstől aratásig. A népesedési, gazdasági és fegyverkezési verseny egymást hajtják. Emberanyagból birodalmak, hadseregek, kő- és társadalom-piramisok, óriáscégek építhetők: hatalmi, gazdasági, katonai érdek a szaporodás. Ha túltermelés van belőle, olcsó a rabszolga, a katona, a munkás. A nők sokszor „utódteremtő gépekké vannak lefokozva” (Amartya Sen Nobel-díjas indiai közgazdász kifejezése). "

 125. A Skandináv országok akkor zsákutca????

  Mert ott van szociális ellátás.

  Nyugdíj még az USA-ban IS VAN!!!!!

  10 év munkaviszony után, már jár!!!
  Igaz szarra sem elég mert kb. 600 dollár.
  De az is valami!!!!

 126. "Tételezzük fel az a szélsőséges esetet, hogy senkinek nincs gyereke. Így mindenki maximális pénzt tud félretenni öreg napjaira, mert nem kell a gyerekekre költeni. Mégis nyilvánvaló, hogy ilyen ország nem tudna nyugdíjakat fizetni"

  Ha mindenki maximális pénzt tud félretenni öreg napjaira, akkor miért is kell nyugdíj?

 127. "Hogyan éreznéd magad, ha te végig gürizted az életed, tisztességgel-akkori értéken számolva nem keveset befizettél, de nem kapsz sokat, mert a gyermekeid nem termelnek sokat? 😉 Sarkítva, de ugyanaz."

  Vagy mégse ! Mert, ha te sokat termelsz, akkor a szüleid is sokat fognak kapni, tehát nagy lesz az örökség !

  Amúgy most is a 3 millió nyugdíjas tart el még pármillió aktívat.

 128. nagyon jó poszt, gratula.

  Sajnos a nyugdíjrendszer csak az egyik gond 🙁

 129. Fiataloknak kell a munka, akkor nem fognak ügyeskedni, hiszen meg leet élni munkából.
  Csak nem itt.

 130. @feherhollo: Vigyázz, teljesen tévúton vagy. Én segélyszervezetnek dolgoztam afrikával foglalkoztam, fogalmad nincs mi folyik ott.

  Megnyugtatlak, hogy nem te és a gyerekeid fogják a Földet pusztulásba vinni, a fogyasztói társadalon fogyasztásának 80%-ról egyáltalán nem a mi rétegünk tehet. Mindig, minden korban voltak világvége eszmék, ha a demográfiai becsléseket nézed, 20-30 év múlva maximálódik a Föld népessége, majd elkezd gyorsulva csökkenni.

  De nekünk csak az a reményünk ezen a Földön, hogy gyerekeink értelmet adnak életünknek, ránk nevetnek akkor is amikor már mindenki szarna ránk és még halálunk után is megmenthetik a világot az alapján amit tőlünk tanultak. Add tovább azt aki vagy, ez több ezer évre visszamenőleg minden ősödnek sikerült, pedig voltak már szar helyzetben.

 131. Kedves Posztoló,

  Tényleg érdekes, téma, egy dolog azonban kimaradt a demográfia témakörből, mégpedig a bevándorlás kérdése. Tőlünk nyugatabbra ez volt az ultimate válasz a 80-as években a csökkenő gyerekszámra. Tehát elméletileg ha nem lehet rávenni a lakosságot a szaporodásra (és ez _nem_ anyagi hanem kulturális kérdés, bármennyire is divatos ez a tévképzet), akkor még fennáll a lehetősége hogy fiatalokat "importáljon" egy ország. Na most az egy érdekes következő post lehetne hogy mi is lett az eredménye a 80-as évek importjának mondjuk Franciaországban v. Angliában.

 132. Én csak azt nem értem, hogy miért mindenki adóztatással vagy az adóztatás megváltoztatásával akarja a világot megváltani ?

  Gyerektelenségi adó, családi adó, ilyen adó olyan adó meg amolyan adó

  Nem lenne sokkal egyszerübb az amerikai mintát követni és aki dolgozik és van bevétele rakjon félre a saját nyugdíjára, meg valami minimálist a szolidaritási alapon a közösbe

  Ennyi lenne a nagy csoda, amire sehogyan sem akarnak rájönni itt Magyarországon, mindig csak ez a korlátozott gondolkodás, ami a jelenlegi adók masszirozásában látja a megoldást.

  Gyökeresen új rendszer kellene, nem a jelenlegi adókat kellene teszegetni, toszogatni.

 133. A gondolatmenet világos és szép. Részleteiben lehet vitatni, az iránya, sajnos régóta látható-érezhető. Andorka Rudolf egyik utolsó tanulmányában 2000 körül a demográfiai kérdést vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy évi 20.000 fő betelepítésére lenne szükség. Ha megnézzük az eltartottsági mutatókat, (KSH) látható, hogy míg 1960-ban a teljes népesség 25,4%-a volt 15 év alatti (vagyis eltartott, de potenciális eltartó), és 8,9%-a 65 év feletti,2003-ban (sajnos nincs újabb adat a kezem ügyében) már csak 16,1% a 15 év alattiak aránya, és majdnem ugyanennyi, 15,4% a 65 év felettieké.
  Andorka megállapításainak valami olyasmi volt a summája, hogy a társadalom túlvan azon a holtponton, ahonnan "természetes módon" vissza lehet jönni, ezért elkerülhetetlen a betelepítés. Azt gondolom erről, hogy lehet, hogy van még néhány évünk, amíg ezt a folyamatot tervezhetjük és kézben tarthatjuk, de ha addig nem tesszük, később már nem lesz módunk irányítani. Ez egy kicsit pesszimistább megközelítés. Szeretném elhinni, hogy nem igaz. Ha valakit érdekel az Andorka-tanulmány, megpróbálom előásni.

 134. "A gyermek nem pénzkérdés. Kutatások is bizonyítják, de a hétköznapi tapasztalat is igazolja, hogy a legszegényebb társadalmakban a legnagyobb a szaporulat."

  Aztán mire? Az éhhalálra?
  Nem azért szaporodnak annyira, mert nem pénzkérdés, hanem mert nemigen van más választásuk – nincs megfelelő felvilágosítás, széles tömegek számára elérhető hatékony fogamzásgátlás.
  Továbbá az ilyen helyeken tobzódik a gyerekmunka. Gondolom, nem ez volna a cél.

  Természetesen a következményeket illetően igazad van.
  És igaza van annak is, aki a túlzásba vitt individualizmust felelőssé teszi; a fő problémát viszont abban látom, hogy nincsenek meg a feltételek.
  Lehet ugyan elvárni, hogy vállaljon mindenki kettő egész háromtized (vagy mennyi) gyereket, de ez mindaddig csupán ellenállást szül, amíg a követelmények mellé nem társulnak lehetőségek. Úgymint: biztos egzisztencia (nem, nem vagonnyi pénz, hanem előre tervezhetőség), családon belüli munkamegosztás és a kétkeresős családmodell összeférhetősége, a (főállású) anyaság anyagi és erkölcsi megbecsültsége (szövegelni mindenki tud az anyaság szentségéről, csak éppen a gyakorlatban nem látom, hogy értékelnék mind az anyai, mind a háziasszonyi munkát), részmunkaidős távmunkalehetőségek, kisgyermekes anyák esélyegyenlősége a munkaerőpiacon, a családtervezés (fogamzásgátlás) terhének egyenlő megosztása, akadálymentesség, az oktatási rendszer alkalmazkodása a munkaerőpiac igényeihez (ezáltal a pálya- és életkezdés egyre későbbre tolódásának mérséklése) ésatöbbi.

 135. @belekotty: szerinted racionális cselekedet ma (legálisan) dolgozni? 250-300 nettó alatt nem nagyon

 136. @nyu: Akkor miből élnek az évtizedek óta munkanélküliek és az alkoholisták? Mert élnek, isznak, bsznak és nem látom a munkáért könyörgőket.

 137. @Szakadás:

  "Az adófizetők tartják el az adónemfizetőket, az állami redisztribúción keresztül."

  Igen, most még, a mai nyugdíjasok államit kapnak. De kicsit más lesz a helyzet a magánnyugdíjpénztárnál. Én az alapján fogok főként kapni (feltéve, ha az addig nem csődől be). Nem is számítok sok állami segítségre 😉 Nyilávn fiatalon az embernek el kell kezdenie tenni valamit az öngondoskodásáért.

  "az kapjon magas nyugdíjat, akinek a leszármazottai sokat fizetnek be. Akinek meg nincsenek, oldja meg maga."

  Úgy vélem, hogy a nyugdíj mértéke az az egyén befizetéseinek a mértékét kell tükröznie, nem függhet más emberek teljesítményétől.

  Pl. félre húznád-e a szád, ha nyugdíjas korodban a leszármazottaid éppen munkanélküliek lesznek, vagy minimális fizetéssel. Hogyan éreznéd magad, ha te végig gürizted az életed, tisztességgel-akkori értéken számolva nem keveset befizettél, de nem kapsz sokat, mert a gyermekeid nem termelnek sokat? 😉 Sarkítva, de ugyanaz.

 138. "És vajon a fejlett országoknak semmi felelőssége nincs abban, hogy a harmadik világban olyan állapotok vannak, amilyenek?"

  Ez elég változó. Alapjában véve afrikában a fehér ember megjelenése előtt is ugyanolyan szarult éltek mint most, csak akkor még botokkal meg kövekkel verték egymást agyon a különböző törzsek, ma meg kapnak kalasnyikovot hozzá. De senki sem kényszeriti rá őket, a vezetőik mondhatnák azt is hogy ők traktort akarnak puska helyett, csak hát az nem olyan menő. Arról az aprócska tényről nem beszélve, hogy a legtöbb helyen kiderült hogy lehet hogy a fehér fönök hülye és kizsákmányolja őket, de amint elüldözték őket olyan fajtabeli fekete fönök lett helyette akihez képes a fehér csak ártatlan szerzetesnek tünt (lásd afrikai mészárlások és polgárháborúk, amit feketék csinálnak feketék ellen, fekete vezetők irányitása alatt…)

 139. Szerintem a nyugdíjakat kellene azonnal "szuperbruttósítani", és rögtön meg is adóztatni. Egy pillanat alatt kialakulna a választási érdekközösség a korosztályok között, nem lehetne üres ígérgetéssel 3,2 millió szavazatra játszani.
  Aki adót emel, emeli a nyugdíjasét is, etc…

 140. Nyugdíjam nem lesz, a nyugdíjpénztárak elvesztették a vagyonuk nagyrészét, a befektetési alapok az összeomlás szélén, a bankokat úgy kell kisegíteni, a kamatuk alig haladja meg az inflációt. Szóval akkor mire alapozzak? Egy biztos, ha lehet semmit se fizessek az államnak adó formájában, mert semmit sem kapok vissza érte.
  Nem látom hogy itt valaki dolgozni akarna, a cigányság főképp nem.

 141. @Droli: "mondjuk érdemes lenne megnézni a méhek vagy a hangyák társadalmát is"

  Nem ez van itt is? Csak a herék többen vannak mint a dolgozók. 🙁

 142. @Droli: "Azzal, hogy eltolod a nyugdíjkorhatárt, kb. annyit érsz el, hogy lesz egy rakat munkanélkülink 60-65 év között…"

  + Mivel éppen nyugdíj előtt nem lesz munkájuk, hát a nyugdíjuk sem a legmagasabb lesz. Jól ki van ez találva.

  Ezért szerintem csak egyféle megoldás lehet. Normális adók és fizetések, hogy időskorra lehessen miből félretenni.

 143. @pandacsokibobrjan: most csúnyát fogok írni, de írtad az evolúciót, s arról jutott eszembe…

  Hogyan oldja meg a természet ezt a kérdést?

  Az alapszitu: ha a gazella lassabban fut, mint az oroszlán, akkor az oroszlán megeszi. Pont. Nem kap a gazella a természettől semmilyen kompenzációt (pl. segély, nyugdíj), s az oroszlán erejét sem gyengítik (pl. adóelvonások). S így működik a világ, mióta megvan. Persze kialakulnak csoportok a természetben (pl. gazellacsorda), mely védelmezi az öreget és a fiatalt is, de nem kompenzál olyan mértékben, mint az emberek állama (mondjuk érdemes lenne megnézni a méhek vagy a hangyák társadalmát is).

  Mielőtt akárki félreértené, nem azt mondom, hogy mostantól mindenki taposson el mindent, s az erős püfölje a gyengébbet, csak elgondolkodtam…

 144. @gyozop: És vajon a fejlett országoknak semmi felelőssége nincs abban, hogy a harmadik világban olyan állapotok vannak, amilyenek?

  Más: ökológiai lábnyom. Vajon mennyit tesz ki a miénk? Hány földre lenne szükség, miért természetes, hogy "én" akarom ezt és amazt, mert nekem ez "megjár" (mert én "különb vagyok, mint az afrikai"), de fejletlen országnak nem szabad, hisz akkor, nekem nem lesz sok-sok, még több (sarkítva).
  Szerintem a fejlett országoknak, baromira nem érdeke, hogy a világ bizonyos részein normalizálódjon a helyzet. Az érdek inkább pont azok kizsákmányolása saját pozíciójának megtartás aérdekében.

  Bocs, ez elég off lett és más gondolati síkon haladtam, nem kötözkésnek, hanem inkább "filozófiai" boncolgatás szemléletben értem fentieket 😉 Szóval, a magam részéről nem értek egyet azzal, hogy elszigetelten nézzünk egy országot (mondjuk épp most amiénket), de mellette szemet húnyunk sok minden felett, globálisan ahomokba dúgjuk a fejünket.

  Nem tartom jobbnak, hogy szüljek x gyermeket, akik bizonyos, kívánatos életszínvonalon talán majd elélnek egyszera jövőben, ellenben meglehet ezzel sokkal több, akár sokszoros mérékű egyéb gyermek meg mondjuk simán éhen hal…stb. a föld másik felén… 🙁

 145. Igen, mintha egy jobbik rendezvényen Vona Gábor beszédét olvastam volna… csak ha ő írja le akkor RÁSZÍSTÁ, meg HUNGÁRÍSTÁ meg stb… (na persze és akkor nem kerül ki az index nyitólapjára)

 146. A felesleges vesszoket kellene kitorolgetni, mert igy fajdalom olvasni. Pedig latszik, hogy gondolkodott a szerzo es ertelmeset ir.

  Egy kitetellel vitatkoznek: "A gyerek nem penzkerdes".
  Persze, ha nem banod hogy nyomorba, fertobe szulod, sivar gyerekkora lesz, es kamaszkorara leszakadt piti bunozo sors garantalt.
  Ha normalisan akarsz etetni, ruhazni, nevelni, tanittatni egy (plane tobb) gyereket, egeszseges, nyugodt kornyeken lakva, az baromi sok penzbe, munkaba es lemondasba kerul.
  Ezt nagyjabol mindenki tudja, ki is rohogik a balfasz gyerekes losert uton-utfelen. (nesze neked tarsadalmi megbecsules)

  Nem azt akarom mondani, hogy az "allamtol" (tobbi adofizetottol) kernek erre penzt, azert vallaltunk tobb gyereket, mert megtehetjuk.
  Roppant sertonek erzem viszont peldaul a "szemelyi jovedelemado" megnevezest, amire hivatkozva az egesz csaladom (sokgyerekes anyuka karrierje = kutya vacsoraja) szereny megelhetese adozik luxuskategoriaban.

  Es nagyon is megertem azokat, akik kevesbe gazdagok, es harminc eves korukig halogatjak a gyerek temat, amig megteremtik az "egzisztenciat", a normalis eletkorulmenyeket. Aztan vagy osszejon, vagy nem, es megallnak egynel, de kettonel tobb gyerek mindenkeppen extremnek szamit.

 147. "neki mindenféléhez JOGA van a közösből (átoperálás, rokkantnyugdíj, munkanélküli, stb..)"

  Mar bocs, de a munkanelkuli segely osszeget+idotartamat az elmult 4 evben altalad befizetett jarulekokbol hatarozzak meg.

  Vagyis aki nem volt bejelentve vagy papiron minimalber, az vastagon megszivta, nem kap a kozosbol…

 148. @Szakadás: Akinek meg nincsenek, oldja meg maga.

  Akkor mégis mi a faszra fizetett 40+ évre nyugdíjjárulékot eddig?

 149. Azoknak szeretnék szólni, akik olyan nagyon nyugodtak, mert magánpénztári tagok: A mostani válság egyik tanulsága éppen az, hogy a különböző papírokba betett pénzek adott esetben iszonyat gyorsasággal el tudnak tűnni. Én speciel akkor lennék nyugodt(abb), ha állambácsi a zsebemben hagyná a lét, hogy én dönthessek elásom-e, vagy befektetem. De hogy a pénzemberek kezén van, ez engem valahogy nem bír mostanában megnyugtatni…

 150. @feherhollo: "mai 30-as korosztály zöme magánnyugdíjpénztári tag, eleve azt kapja zömmel, amit oda berak" Nem tudom, te hol élsz, de Mo-n amit fizetsz nyugdíjalapba, annak a 25%-a megy mnyp-be.
  "Amúgy sem az állam fogja eltartani." Az állam SOHA SENKIT nem tart el. Az adófizetők tartják el az adónemfizetőket, az állami redisztribúción keresztül.

  A jelenlegi nyugdíjrendszert ha nem is megszüntetni kell, de a jogosultsági alapot megváltoztatni: az kapjon magas nyugdíjat, akinek a leszármazottai sokat fizetnek be. Akinek meg nincsenek, oldja meg maga.

 151. Kina kommer ország mégsincs nyugdíj… meg gyerekből sincs túl sok.

 152. Ugyanmár had csinálják a sok kis hülye cigot.
  Ha a magyar nem szaporodik kihal.
  Aki öreg ne a nyugdíjra számítson, hanem, ha lehet a gyerekeire… Ja … hogy rendes embereket kellet volna nevelni?
  Hát ja meg forradalmat se tetszetek csinálni… akkor meg duma leo, Libajnai jöhet ipari fémreszelékes gépzsíral a keserüjébe…
  Csak tudnám, hogy konkrétan ki választotta meg?

 153. @Balangó: Ez azért nehéz, mert a családok 90%-a az ovitól, iskolától várja, hogy majd felnevelik a gyerekét. Ez pedig nem így van, ha otthon a gyerek nem kap jellemet, életre nevelést, akkor bűnöző, vagy semmirekellő naplopó lesz.

 154. "korkedvezményket megnyirbálni (senkinek sem kötelező fegyveresként/tűzoltóként dolgoznia)."

  Multkor beszelgettem egy Szarajevoban bekefenntarto katonaval, o meselte, hogy amikor 95-ben letrejott a hivatasos sereg, akkor torvenyileg 15 evben hataroztak meg a szerzodesesek maximalis szolgalati idejet.

  Emiatt a regebbrol ottmaradt hivatasos katonakat jovore le KELL szerelni, mert lejar a szerzodesuk, azota meg nem vettek fel annyi ujoncot, hogy meglegyen a kello letszam, igy lassan a kulfoldi missziokra sem marad eleg katona.

 155. @szemig jimmy:
  a ma eltett pénz értékét holnap a holnap generációja fogja meghatározni. Lehet hogy a mobil telefon olcsó lesz, de az öregek ápolása horror összegekbe fog kerülni. Tehát az eltett pénzed számodra érzékelhető értéke attól függ, hogyan alakulnak az ár arányok és te milyen szoolgáltatásokat árukat akarsz majd fogyasztani öreg korodban. Mivel kevés fiatal lesz, azért az élőmunka igényes dolgok relatíve drágábbak lesznek.

 156. Izé… valamit mintha nem értenék.
  Az öngondoskodás a gyerekek által, az nem ugyanaz, mint MOST eltartani a szülőket és nagyszülőket? Nyugdíjjárulékból meg zsebből?
  Csak mintha a fonákjáról máshogy nézne ki a hímzés…?

 157. "A nyugdíjrendszer hiánya pozitív következményekkel is jár"

  A poszt többi része teljesen rendben van, de ez a rész a szociólógiai ismeretek teljes hiányára utal.

  Gazdasági szempontból mindent megváltoztathatatlan tényként kezelve igaznak tűnhet. De abban a pillanatban, ahogy százezrek maradnának idős korukra ellátatlanul akkora társadalmi nyomás nehezedne az államra, amit nem lehetne kezelni. (értsd: égne a fél ország)

  Mindenki emlékszik még a 300 forintos vizitdíjra, ugye? Milyen nagy hévvel szavazta meg a többség, hogy ne legyen.

  Pozitív példaként felhozni olyan ázsiai országokat, ahol nincs nyugdíjrendszer, merő szemfényvesztés. Könnyú úgy makrogazdasági sikereket elérni, hogy az emberek nagy része kifejezetten nyomorog.

  Ennyi erővel azt is ki lehetne jelenteni, hogy nincs értelme a környezetvédelemnek, mert lásd Kínát, milyen jól megy a gazdaság környezetvédelem nélkül.

 158. @feherhollo: A helyzet az, hogy azzal, hogy mondjuk csinálsz 10 gyereket itt, vagy MO-n rengeteg újszülött lenne, alig értelmezhető a Föld szempontjából, vagy inkább pozitív módon, mert ezek termelőképes egyedek, még másnak is tudnak segíteni. Ezzel szemben Afrika mesterséges népességet szaporít őrült tempóban, mert mi termeljük nekik a kaját és mindent, mert a szerencsétlenek azt sem tudják mi a hatékony munka a nemlétező gazdaságokban és nemlétező országokban.

 159. "A legnagyobb hatással a tartósabb, kiszámíthatóbb házasságok, és a vallásosság terjedése lehetne"

  Vallásosság terjedése? A mai csillagászat és technika korában? Ez gáz gondolat -szerintem. Legyen vallásos aki akar, de ne akarják nyomatni. Az értékrend nem vallásosság kérdése.
  Mellesleg ha lesz egyszer gyerekem (ha majd nem albérletben fogunk lakni és marad némi pénz is a lakbér, rezsi, kaja után…stb.) tuttira jobban örülnék, ha hittan óra helyett természettudományos szakkört választana lúrkóm magának…

  "Büntetni" a gyermekteleneket?

  Egyrészt, van aki pzsichésen alkalmas a gyermeknevelésre, mások meg nem rajonganak a gyerekekért. No meg, hol van egyén választása? Mindenki fel tudja mérni, hogy mit szeretne kezdeni a saját életével.

  Más oldalról: a mai 30-as korosztály zöme magánnyugdíjpénztári tag, eleve azt kapja zömmel, amit oda berak… Amúgy sem az állam fogja eltartani. Az megint más kérdés, hogy addigra a nyugdíjpénztárakat kiszolgáló, mögöttük álló pénzintézetek sorsa mi lesz? Pl. meg lehet nézni, micsoda szép minusszal zártak a magánynugdíjpénztárak… Pl. van külön önkéntesem is, onnan több mint az elmúlt 3 évi befizetésem elugrott. Gyanítom a magánnál sem jobb a helyzet, csak onnan még nem kaptam kivonatot. Hm, hogy is van ez, hogy magán és önkéntes nyugdíjpénztárak minuszba átvihetik lazán a megtakarításomat, pontosabban a nyugdíjra valómat?

  Egyébként mi lenne, ha kis hazánkból kicsit kitenkitenénk, és mondjuk globálisan szemlélődnénk. Túlnépesedeik a föld, erőforrások szűkösek… Biztos, vagy te benne, hogy a gyermekek számát kell növelni? (Nem ország, hanem föld szinten kérdezve, hisz hazánk is a világ része), vagy netán mára körvonalazódott, úgy ahogy van, gáz már a fejlett országok eddig berendezkedett társadalmai? A föld "kicsi" ennyi embernek, bizonyos életszínvonalon…

 160. "A lényeg egy mondatban: az a közösség, amelynek a tagjai nem hajlandók a közösség megfelelő minőségű utánpótlását biztosítani, bezárhatja a boltot.
  Megfelelő minőség alatt nem az almot értem, hanem az olyan többgyermekes családokat, ahol a gyerekek tisztességgel és tisztességre vannak nevelve."

  Milyen jó volna, ha a feltételek ehhez biztosítva lennének nálunk. Én is lassan abba a korba lépek, hog vállalhatnék gyereket, de a jelenlegi bizonytalan helyzetben, amikor jó ha fél évre előre tervezhetünk, őrültség…
  Igazi 22-es csapdája, mert ha szülök, talán jót teszek az országnak, de nem biztos, hogy meg tudom adni mindazt a gyerekemnek, a "lelki táplálékon" kívül, amit mindenki megérdemelne. Persze, szegénységben is tisztességgel fel lehet nevelni egy gyereket, de ha legalább egy minimális anyagi biztonságot tudunk teremteni, az már egy fokkal jobb.

 161. Magyarország megúszta az arabok,afrikaiak bevándorlását,helyette a szocik a családi pótlékos,segélyes támogatásos rendszerükkel elszaporították a cigányokat,nem mellesleg eltüntették a középosztályt.Akkor legyünk full liberálisok:minden segélyt szüntessünk meg és az adzás terén egyetlen kedvezmény legyen:a gyermekek száma szerint.Így az vállalna gyereket,aki el is tudja tartani.Az iszlám világban annak lehet felesége(akár több is),aki kellően vagyonos,nálunk annak aki kellően szegény.Így itt az evolució a sikertelen,érvényesülni nem képes embereket reprodukálja.Ezekre 20 év múlva múlva milyen gazdaságot lehet majd alapozni.Nem véletlen,hogy például Borsodban,vahy Nógrádban csak kurva nagy állami támogatással van beruházás.
  Igen!Megcsináltuk!

 162. @gpetersz: Ilyen hülye részletkérdéseken minek kötözködni? Majd örökbefogadnak, vagy segít nekik az állami labor, aminek a költségét levonhatják az adóból. De még van ezer más megoldás is. A baj ott van, hogy jelenleg egy jogállamban élünk amit mindenki úgy értelmez, hogy neki mindenféléhez JOGA van a közösből (átoperálás, rokkantnyugdíj, munkanélküli, stb..) Aki dolgozik-adózik az meg vastagon szív, jellemzően a középosztály. A poszt mutatja hova haladunk. Halál a nyugdíjrendszerre!

 163. Én amivel itt nem értek egyet az az hogy "A gyermek nem pénzkérdés".

  Dehogynem. Minden egyes intelligens, felelősen gondolkozó embernél a gyerek szinte csak pénzkérdés.
  Mert mi az a kérdés amit feltesz magának egy intelligens ember a gyerekvállalás előtt?:

  -Ha gyereket vállalok, egyet vagy kettőt vagy hármat, akkor fel tudom-e őket nevelni tisztességesen, tudok-e biztositani a fejük fölé tetőt, tudom-e tanitattatni őket, biztositani tudom-e hogy ne éhezzenek, legyen tiszta ruhájuk, cipőjük és mindezt úgy hogy azért ne is rokkanjunk bele?

  Ha a kérdésre a válasz igen, akkor az illető gyereket fog vállalni amikor a körülmények lehetővé teszik (pl. talál magának megfelelő párt). Ha nem, akkor vagy nem vállal, vagy vár amig ezt eléri (ebből fakad hogy sok nő ma már 30-40 éves kora között szül, mert addig ezeket nem birja megteremteni).

  A "legszegényebb társadalmakban a legnagyobb a szaporulat" pedig azért hülyeség, mert ezen társadalmak tagjai alapvetően kevésbé intelligensek kevésbé felelős gondolkodásúak. Konkrétan annyira buták, hogy fel sem fogják hogy mit jelent az hogy direkt nyomorék gyereket csinálnak csak azért hogy igy több állami segélyt kapjanak utánnuk. A felfogóképességük addig terjed, hogyha nyomorék gyereket csinálnak, akkor az államtól több pénzt kapnak, és akkor több pénzt lehet elinni a kocsmában és több pénzt lehet elverni a játékgépeken.
  És ha megkérdezed őket, hogy hogy tervezik a jövőt, akkor kb. annyi lesz a válasz hogy "majd ád az állam segílyt…".

  Ha viszont például körbenézel a cigányság körében, akkor meglepően fogod tapasztalni, hogy az a cigány, amelyik intelligens, müvelt és felelős gondolkodású, nos az nem vállal 20 gyereket egy putriban, csak kettőt és igyekszik neki megteremteni a lehető legjobb feltételeket (pl. elmegy dolgozni). AMelyik viszont hülye mint a seggem, nos az csinál 20 gyereket, mert fel sem fogja hogy mit csinál.

 164. @szemig jimmy: Gondolod, mire nyugdíjas leszel meg lesz még az a pénztár?

  Más: Lassan eljön az az idő mikor is a nyugdíj egy méreg injekció lesz és egy államilag dotált temetés.
  Akkor most öljem meg apám anyám, hogy jobb legyen az államnak, még többet herdálhasson?
  Azon még nem gondolkodott el senki, hogy először a mértéktelen pazarlást kellene megszüntetni, felső szinten.( 4-es metro, alagutas autópálya, MÁV, túlméretezett közigazgatás, elfuserált oktatási rendszer,) Könnyebb az emberektől elvenni és egymásra uszítani őket.

 165. Azt nem értem, hogyha valaki nem tud értelmesen hozzászólni (csoda, hogy a betűk egyáltalán megvannak neki), az minek pofázik bele? (Boka1, paráznabillegető, és egyéb csekély értelműek)

  A cikk bizonyos tételeit lehet vitatni, de összességében nagyok korrekt munka. Én azért felvetném, hogy mi van azokkal akiknek NEM LEHET gyereke, vagyis a meddő párokkal vagy egyénekkel mi legyen? Merthogy, velük azért kitolás lenne az adó, illetve ha őket kiveszed a hatálya alól, akkor holnapra mindenkinek lesz orvosi papírja, hogy azért nincs mert meddő… (persze ha mégis születik gyermek, akkor visszamenőlegesen is meg lehet adóztatni… nade meddig? 5 évig?)

  Érdekes kérdések!

 166. Igazából a nyugdíjrendszernek nem a népességcsökennés tesz be, hanem az egyre dráguló energia (senkit se tévesszen meg, hogy most a gáz/benzin olcsó).

  Ugyanis ha olcsó az energia, akkor kevés ember is képes sok embert eltartani, mert gépek végzik a munka nagy részét (traktor, kombájn, robotok, stb). Gondolom mindenki tudja, hogy régebben ez nem így volt.

  Éppen ezért ahogy egyre drágább az energia úgy egyre nehezebb lesz hozzájutni ami a termelékenység drasztikus visszaeséséhez vezet. Ebből következik, hogy a jővőben nemhogy nyugdíj nem lesz de nagy valószínűséggel az öregeknek rendes orvosi ellátás sem. Nyilván a társadalomnak jobban megéri a fiatalokra költeni az egyre szűkösebb energiaforrásokat mivel ők még képesek termelni.

  Persze ha továbbra is lesz olcsó energia akkor nincs baj csak én személy szerint nem látom, hogy ez az olcsó energia honnan jönne.

 167. ájáj túl jó ez a poszt ahhoz, hogy ne találják meg a trollok :/

 168. Mindennel egyetértek.. talán megoldásként szolgálhatnak azok az alapok a takarékosságra, melyek nevében nincs benne a "nyugdíj szó" (ugyanis azok akár kötelező, akár önkéntes: a problémát nem oldja meg – mint ahogy azt látjuk – és elhiteti az emberekkel, hogy havi 10-20-30 ezer ft levonással/félrerakással majd neki 150-200 ezer ft-os nyugdíja lesz..). Szóval val-szeg érdekesek lesznek azok az alapok, melyek olyan országok gazdaságában vannak, amelyek egyrészt "emerging" piacok, másrészt a lakosság 50%-a szintén fiatal.. magyarul, lesz olyan aki 20-30 év múlva is megveszi a felajánlott kötvényt, részvényt..
  Nehéz ügy mindenesetre a nyugdíjtéma..

 169. az miért baj (költségvetési szempontból), ha meghal egymillió nyugdíjas 2030-ban?

 170. Te egy gondolkozó ember vagy aki értelmezni is tudja maga körül a világot. A hülyék tételesen cáfolni fognak, még tán le is köpnek.

  Van egy sziciliai mese: A szamár és a disznó
  Röviden: A disznó boldogan eszi a moslékot, lustálkodik és röhög a szamáron aki egész nap gürcöl. A szamár mindig figyelmezteti, az lesz a vége, hogy levágják, meneküljön amig lehet. A disznó mindig azt válaszolja "Non ci crio!" Ugyan már! A végén hiába segítene a szamár, végignézi ahogy eljönnek érte, lekötözik és torkára teszik a kést. A szamár szomorú, hogy megölik barátját, de a disznó akkor is azt mondja miközben vágják a torkát; "Non ci críío.." – aki lusta és hülye, nem akarja látni az igazságot, az menthetetlen.

 171. @padisah: "gyakorlatilag a kiút egyedül a nyugdíjrendszer (azonnali) megszüntetése lenne"

  Ebben van valami. Elvégre maga a nyugdíjrendszer is a gyerekvállalás ellen hat. Minek vállaljak gyereket, ha az állam majd úgyis gondoskodik rólam, mert fizeti a nyugdíjamat?

  Az állami nyugdíjrendszer éppenhogy a gyerekvállalás általi öngondoskodás érve alól húzza ki a talajt.

 172. Ha minden poszt ennyire összeszedett lenne – tartalmilag és nyelvileg – már itt lenne a Kánaán!

  Kőkemény igazságok!

  A lényeg egy mondatban: az a közösség, amelynek a tagjai nem hajlandók a közösség megfelelő minőségű utánpótlását biztosítani, bezárhatja a boltot.
  Megfelelő minőség alatt nem az almot értem, hanem az olyan többgyermekes családokat, ahol a gyerekek tisztességgel és tisztességre vannak nevelve.

 173. korhatárt emelni kell. nyugdíjakat maximálni kéne. korkedvezményket megnyirbálni (senkinek sem kötelező fegyveresként/tűzoltóként dolgoznia).

 174. amúgy Megyó megmondta a "Jóléti rendszerváltást!" után bő 1 évvel, hogy a jóléti társadalmaknak vége. Volt Öröm óda is..

 175. a nyugdíjpénztárakba tett befizetéseket el fogják inflálni, illetve ki vannak téve a nagyon valószínű magyar államcsődnek, ugyanis a pénz nagy részét államkötvénybe fektetik

  a gyerek a legjobb "befektetés", a legbiztosabb, utánna állhatnak a nagy stabil gyártó vállallatok részvényei, persze nehéz lenne megmondani melyik a biztos, hiszen a GM is a bedőlés határán van;
  ilyen részvényekből most olcsón be lehet vásárolni

  amit a törvény kötelezően elvesz, akár tb járulék, akár kötelező nyp befizetés, arra keresztet lehet vetni, azt elvitte a cica, és többet nem fogja a gazdája visszakapni, ez sajnos tuti

 176. @szemig jimmy: és a befizetésed tőzsdéznek meg államkincstárjegyet vesznek, ha bukó van, akkor peched van.. és költség is van persze…

 177. megvan!
  60 év felett mindenkit le kell géppuskázni!
  izé… figyeljünk csak… bocsánat, ez nem jó ötlet! a lőszer drága!
  hát, akkor nem tudom.
  várjunk…

 178. Most akkor csak az jár a fejemben hogy én magánnyugdíjpénztárba fizetek és elvileg onnan kapom majd 30 év múlva a zsozsót.
  Akkor elvileg baromira nem függök az utánam jövő generációtól, nem?
  Ha ez mégis így van akkor azonnal megszüntetni mindenféle nyugdíjbiztosítót, és félrerakom és magamnak azt a lét ami kell öreg napjaimra, vagy egyszerűen egy rossz pillanatomban elverem laszvegaszban és fejbelövöm magam.
  Amúgy ez mi? Az legújabb miniszterelnöki program?

 179. @Droli: felezni kell a reálbéreket, egyből idehoznának egy csomó munkahelyet

  ez persze megint olyasmi amit senki nem vállalna be magától, de majd a forintárfolyam ezt is megoldja…

 180. jó cikk nagyon, már régóta gondolkoztam magam is ezeken a problémákon. jogos a paranoia.. o_O)

 181. http://www.ardywal.blog.hu

  itt boncolgattam ugyanezt a kérdést, de teljesen más következtetésekre jutottam

  szerintem a társadalom elöregedése, demográfiai válság egy önerősítő folyamat, a kilábaláshoz az önerősítő jellegű szabályozást kell megszüntetni és átalakítani, vagyis gyakorlatilag a kiút egyedül a nyugdíjrendszer (azonnali) megszüntetése lenne

  ugyanígy, a pl itt is és sok helyen, pl http://www.demografia.hu -n felbukkanó elem, a gyerektelenségi adó kifejezetten hátrányos, a gyerektelenséget (és ezzel együtt az elvándorlást) fokozó hatással járna, mert még tovább borítaná az eleve ellehetlenült egzisztenciateremtést a fiatalok számára

 182. Annak ellenére, hogy sok kijelentéssel nem értek teljesen egyet (most nincs időm részletezni), de ez egy ritka jó poszt.
  Gratula!

 183. Ha összefoglalhatom: A lányt szülő nőket meg kell verni, mert harminc év mulva, amikor nyugdíjba megyek, akkor a lány pont szülni fog, tehát nem lesz nyugdíjam. Viszont, ha csak fiukat szülnek, akkor ki fog majd 60 év mulva szülni ! Hálisten ez nem "egyegér, egyóraalatt " képlet, szépen megoldódik majd ez is nélkül, hogy előre stresszelnénk magunk. Bár most minden biztosítási ügynök az " Ön már gondolt a nyugdíjas éveire ? " szöveggel ámít. Lényeg, hogy ne adósodjunk el nagyon, aztán a szülők
  meghalnak, öröklünk, majd meghalunk, a gyerekeink is örökölnek stb. Hogy milyen szinű lesz többségben, az meg kit érdekel ! Sokkal könnyebb lesz harminc év mulva, mint most.

Comments are closed.