A Challenger űrsikló tragédiája és a karácsonyi online vásárlás

A nemzetközi szakértők egyöntetűen vallják az online kereskedelemé a jövő. Sokak szerint a nagy áruházak a végét járják és akár el is tűnhetnek. Számomra az idei magyar karácsonyi vásár rávilágított, hogy mi maradunk a középkorban. Egyszerűen nem vagyunk alkalmasak az online vásárlás bonyolultabb logisztikájának megszervezésére.

Kína és India közötti fejlődésbeli és fejlődési potenciálbeli különbséget talán logisztikai képességeik mutatják legnyilvánvalóbban. India és az indiai cégek képtelenek például az ország élelmiszer logisztikájának megszervezésére. Az élelmiszereknek kb. 40%-a megromlik, mire eljut a fogyasztókhoz. Kb. egy évtizede ennek javítása volt a fő motiváció a mögött, hogy beengedjenek nagy nyugati kereskedelmi láncokat, amúgy védett piacukra. Azt remélték azok fejlett logisztikai szakértelmükkel javítanak a helyzeten.

Kína ezzel szemben a nyugati színvonalhoz képest is hihetetlen szolgáltatásokra képes az online kereskedelem terén. Ott a nagyvárosokban ma már rövidebb idő alatt hozzák ki a friss élelmiszereket, mint ahogy az ember megjárná a vásárlást. Ha valaki pekingi pörköltet főz és észreveszi, hogy nincs otthon hagyma, hús és pirospaprika, csak felmegy egy online boltra és egy órán belül szállítják neki a hozzávalókat. Ez a gyorsaság elképzelhetetlen nyugaton. Ott ugyanis nem áll rendelkezésre az a mindenáron pénzt keresni akaró vállalkozó hadsereg, amely e mögött áll. Kínában több tízmillió ember foglalkozik kiszállítással. A hatalmas kamionoktól a bicikliig. Az egész mögött pedig ott van a megfelelő informatika háttér.

Karácsonyi tapasztalataim alapján a magyar helyzet Indiához áll közelebb. A magyar online kereskedelem folyamatosan növekszik, de úgy tűnik ez itthon elérte azt a szintet, amit már nem képesek normális módon megszervezni és teljesíteni.

A vásárló szempontjából az online rendelésnek lényege, hogy időt spórol meg. A boltba járás idejét bevonja a társadalmi munkamegosztásba és azt másokkal végezteti el. Az idei végeredmény azonban magasabb költség és sokkal több idő.

Ezen a karácsonyon az online boltok ajándék nélkül hagyták volna a család egy részét, amit csak sokkal több energia és időbefektetéssel sikerült megakadályozni.

Két különböző áruháztól, az Emagtól és az Extreme Digitaltól három héttel korábban megrendelt és előre fizetett csomagokat sem voltak képesek időben kiszállítani. Az eredetileg ígért december 14-18 közötti időpontokat 21-én december végére vagy január elejére változtatták. Az Emagnál ráadásul nem lehet személyesen sem átvenni a csomagot. Az Extrem Digitálnál egy óra Mammutban történt sorbanállás és természetesen a dugóban odaautózás, tragikus parkolás árán sikerült megszerezni az ajándékot. Az Emagnál kénytelenek voltunk lemondani a 21-én december 28-ra ígért csomagot. Nem kell mondani, mit jelent egy családnak, ha 21-én derül ki, hogy a gyerekek még sincs meg az ajándék. Mennyi plusz óra és mennyi plusz üzemanyagba kerül, míg végre egy nem online áruházban meg tudod venni, amit nem hoztak ki. De sikerült! Slusszpoénként aztán másnap 22-én megérkezik a már lemondott december 28-ra ígért áru, amit a mit sem sejtő nagymama örömmel átvesz. Aztán ott állsz két kifizetett ugyanolyan termékkel. Természetesen sok terméket kiszállítottak időre és megfelelően, de két egymástól független vásárlás ilyen mértékű káoszba fulladását nehéz nem rendszerhibának tekinteni.

Úgy tűnik, a magyar lakosság és vállalkozói réteg nem lesz alkalmas a 21. századi fejlődéshez szükséges logisztika megszervezésére. India és Kína közötti különbség mutatja, hogy nem törvényszerű, hogy egy ország lakossága alkalmas legyen erre. A magyar úgy tűnik alkalmatlan. Az ilyen logisztika magas szintű kooperációt igényel különböző szervezetek között, amelyek mindegyike hasonló színvonalon kell teljesítsen, ellenkező esetben fellép az O’ring probléma. Ezt a kifejezést a Challenger űrhajó katasztrófája után vezették be. Arra világít rá, hogy egy bonyolult folyamat minden, a legegyszerűbb részének is olyan szinten kell működnie, mit a legkomplikáltabbnak. Ellenkező esetben az egész összeomlik. A Challenger esetén a hibás egy néhány száz dolláros gumigyűrű volt, egy o ring, aminek hibája következtében meghalt 7 ember és tönkrement egy sok száz millió dolláros eszköz.

Egy bonyolult, egymásra épülő tevékenység bármely fázisában hiba lép fel, megakasztja az egész folyamatot. Az online vásárlás és annak logisztikája ilyen. Vannak olyan vélemények, melyek szerint ez az egyes országok fejlettsége közötti különbségek egyik magyarázata is lehet. A magyar munkaerőhiány egyik legfontosabb következménye, hogy adott pozíciókra sokkal kevésbé alkalmas embereket kénytelenek a cégek felvenni, mint korábban. Ezek a kevésbé alkalmas emberek hibás O ringként funkcionálnak és megakasztják az egész folyamatot. Véleményem szerint ez a karácsonyi vásár ennek a nagyon szomorú bizonyítéka. Csak nagyon halványan tudok benne reménykedni, hogy ez egy megváltoztatható helyzet.

Mindenesetre Áldott és Békés Karácsonyt mindenkinek!

Boldog Karácsonyt, keresztények!

Nem lehet nem észrevenni, hogy az iszlám terrorizmus a berlini terrorcselekménnyel kíván boldog karácsonyt a keresztény Európának. A szeretet ünnepén vágják a pofánkba, hogy balekok vagyunk, mert a keresztényi szeretet nevében befogadtuk, elláttuk őket és bíztunk bennük.
 
A karácsony a szeretet ünnepe, a keresztény emberek számára a legfontosabb ünnep. Ez az a nap, ami legjobban szimbolizálja a keresztény eszme valláson túli értelmét. Szeresd felebarátodat. Szeresd akkor is, ha ő nem szeret, szeresd, ha ellenséges veled, ha megaláz, ha megdob kővel. Nem tudunk, és nem lehetünk minden nap ilyenek, mert a hétköznapi világ egyszerűen nem így működik, a népek háborúznak, az emberek pereskednek a világban sok a konfliktus. Ez a nap azonban azt szimbolizálja nekünk, keresztényeknek vagy keresztény hagyományú népeknek, hogy mégis meg kell próbálni békében élni, szeretettel, ahogy ezt lefordították mostanában „toleranciával” közeledni másokhoz, megpróbálni feloldani ellentéteinket, a természetes félelmet a tőlünk különbözőktől. Békével és barátsággal viseltetni mások iránt, hogy ez megteremtse a bizalmat köztünk, ami az együttműködés és megértés alapja. Ezért ezen a napon a háborúkban elhallgattak a fegyverek, a hangulat emelkedetté vált és minden erőnkkel megpróbáltuk magunkat legalább néhány napra eltávolítani indulatainktól, legyőzni a bennünk lakozó félelmet és az ehhez kapcsolódó gyűlöletet. Ilyenkor meg akarjuk mutatni a szeretet erejét. Ez az érzés ma már nem kapcsolódik valláshoz, egyszerűen a kultúránk részévé vált.
Ez járta át azokat, akik tavaly lelkesedéssel és bizalommal fogadták az ideérkező menekülteket, habár okuk lett volna rá, hogy féljenek tőlük, mert voltak előjelek, titkosszolgálati jelentések és hétköznapi józan ész sem ezt diktálta. Egész Európában a németek voltak azok, akik meg akarták mutatni, hogy a megelőlegezett bizalom csodákat tesz, a kereszténységtől örökölt szeretet és elfogadás milyen erő. Németország és a német nép nagy áldozatokat vállalt, amiért minimum hála járna nekik. A németek hittek abban a keresztényi kötelességben, hittek karácsony szellemében, hogy meg kell előlegezni a bizalmat, mert ez az első lépés a békés közös élethez. A keresztényi szellemben gondolkodó emberek úgy is gondolták, Németországot nem érhetik támadások a terroristák részéről, hiszen olyan emberséget és barátságot mutattak, ami felülír minden gyűlöletet.
Nem így volt. Az iszlám nem keresztény fejjel gondolkodik, neki az ellenség nem válik baráttá attól, hogy az bizalommal közeledik irányába, mert az emberi érzéseknél magasabb rendű az isteni parancs, és míg nekünk az isten azt parancsolja, hogy szeresd felebarátodat, addig nekik azt, hogy ne szeresd, aki más vallású. Ezt pedig nem írja felül semmilyen európai keresztényi szeretet vagy politikai tolerancia. A karácsony az iszlám radikálisok számára is szimbólum. Gyűlöletes szimbólum. Nem lehet nem észrevenni a karácsonyi mészárlás üzenetét.
Hiába közeledtek felénk keresztényi szeretettel, megértéssel, toleranciával, nekünk ez nem jelent semmit. Nekünk ez lehetőség, hogy kihasználjunk benneteket. Nekünk ez a gyengeségetek szimbóluma, mi nevetünk rajtatok, amikor elszállásoltok bennünket, hogy az általatok biztosított nyugalomban és békében kitervelhessük, hogyan ölünk meg benneteket. A karácsony annak a szimbóluma, hogy a balekok vagytok, hogy soha, de soha nem fogunk veletek békében élni.
Ezt az üzenetet nem nekünk egyszerű embereknek kell megérteni, mert ha mi feladjuk karácsony szellemét, attól nem lesz jobb és biztonságosabb a világ. Ezt a politikusoknak kell megérteni, nekik szól, ők kell, hogy másként álljanak az iszlám bevándorlás kérdéséhez. A karácsony szelleme soha nem vonatkozott a politikára, soha nem írta felül a biztonságot. A karácsonyi fegyverszünetek a harcokban nem a szeretet és bizalom garantálta, hanem a szerződések. A politikusok azzal tehetik a legtöbbet karácsony szellemének megőrzéséhez, ha garantálják az emberek biztonságát, hogy ne félelemben kelljen ünnepelniük és élniük. A félelem megöli karácsony szellemét és az iszlám terroristák épp ezt akarják elérni. Térjünk végre észre, értsük meg mit üzennek nekünk.

 

Békés, boldog Karácsonyt mindenkinek!