Jogállam vagy kereszténység? Mi állítja meg az iszlám terjeszkedést Európában?

 

A 2015-ös migráció és a terrortámadások a politika központi kérdésévé tették a muszlim bevándorlók és az európai lakosság kulturális különbségeiből és beilleszkedésük hiányából fakadó problémákat. Egyesek Európa keresztény alapjait, mások a szabadságra alapozott európai életformát érzik fenyegetve. Mit támad valójában az iszlám és mit kéne megvédeni tőle?

 

Az európai életforma jövője

Az osztrák szociáldemokraták előálltak a bevándorlás és bevándorlók beilleszkedési gondjainak kezelésére vonatkozó programjukkal. Ez sokak meglepetésére néhány pontban keményebbre sikeredett, mint Sebastian Kurz konzervatív tervei. A szociáldemokraták is felismerték, hogy ma nehéz a bevándorlás határozott kezelésének ígérete nélkül szavazatokat szerezni, mert a muszlim közösségek beilleszkedésének problémáit és számuk folyamatos növekedését a lakosság egyre nagyobb aggodalommal figyeli. A probléma nem most keletkezett, de a 2015-ös migrációs hullám és terrortámadások az európai politika központi kérdésévé tették. Kezelésére a korábbi intézkedések, mint pl. a burka tilalommal, a politikai iszlám betiltásának kísérletei, az integrációs programok nem bizonyultak hatékonyak. A párhuzamos társadalmak kialakulása egyre nyilvánvalóbb. Az sem ritka, hogy azokon a helyeken, ahol a muszlimok többségbe kerültek megjelenik a saria törvények iránti igény és önkéntes saria rendőrség alakul. A probléma talán nem akkora, mint amilyennek a közvélemény manapság érzi, de létezik és a 2015-ös migrációs válság által kialakított légkörben megkerülhetetlen.

Még Angela Merkel is annak kimondására kényszerült, hogy országában vannak úgynevezett No-go zónák, ahol a német rendőrség nem tudja a német törvények betartását garantálni, vagyis ezeken a területeken az európai életforma és jogérvényesítés vereséget szenvedett.

Sokak számára talán meglepő módon a liberális pártok élen járnak ennek megfogalmazásában. Véleményük szerint veszélyes, ha muszlim lakosság nem fogadja el az európai jogállam és szabadságjogok gyakorlásának eszméjét és nem akar a többségi kultúra és jogrend keretei között élni és tagadja az olyan alapvető szabadságjogokat, mint a női egyenjogúság és szólászabadság. Rutte holland miniszterelnök a legutóbbi választások előtt nyílt levélben fordult a bevándorlókhoz, arra szólítva fel őket, hogy ha itt akarnak élni fogadják el az európai élet alapelveit ellenkező esetben menjenek haza. A német liberálisok a leghatározottabban elítélik, hogy a muszlim bevándorlók egy része nem fogadja el a liberális szabadságjogokat és ez veszélyezteti az európai életformát, ami az egyenjogúságra és szabadságra épül. Hasonlóan gondolkodnak a kormányon lévő finn és a dán liberálisok is.

Ez annak ellenére, hogy kiindulási pontjában teljesen megegyezik, élesen szemben áll több más európai párt, köztük a magyar kormányzó párt elképzeléseivel, akik az európai keresztény kultúrát látják veszélyben. A két oldal ugyan arról beszél, de egészen másra gondol és egészen más megoldásokat kínál.

 

Mivel állnak szemben a muszlimok?

Az iszlám vitathatatlanul nem elégszik meg a vallások társadalmi szerepének modern európai felfogásával, aminek alapja a szekularizáció és a teljes vallásszabadság. Nem fogadja el, hogy a törvények minden tekintetben a vallási szabályok fölé emelkedjenek, hogy az európai életformában a vallások nem korlátozhatják a törvényekben garantált személyes szabadságjogokat és egyenlőséget. Az iszlám mélyen beleavatkozik a hétköznapi életünkbe és elő szeretné írni, hogy milyen életformát éljünk, ami legerőteljesebben áll szemben, a mai európai szemlélettel. Ezt értelmezi az egyik oldal a keresztény gyökerek támadásának, míg a másik az európai életforma elleni támadásnak.

Nehéz lenne vitatni, hogy a törvény előtti egyenlőség – a liberalizmus alapja – részben a keresztény értékekből nőtt ki. Azonban az sem állítható, hogy ma az európai élet a kereszténységre, mint vallásra támaszkodna. Az Európában élő aktív vallásosok száma alacsony. Az európai jogrend ugyan részben a keresztény erkölcsiségre épül, de ezt az erkölcsi rendet nem az egyház, vagy a hit, hanem a jogállam garantálja. Ami ezt legjobban igazolja, hogy az európai életformát a jogrend a kereszténység, az életformára vonatkozó elvárásaival szemben is védi. A kereszténység ugyanis az iszlámhoz hasonlóan korlátozni szeretné az egyént saját életét meghatározó személyes döntéseiben. Előírná pl. a házasság előtti szex, az abortusz vagy a válás tilalmát, de a női egyenjogúság mai értelmezése sem egyértelműen támogatott általa, nem is beszélve az azonosneműek kapcsolatairól. A keresztény erkölcs sokkal szűkebb mozgásteret nyújtana az egyénnek, mint a törvények.

Másrészről a muszlimok nem a keresztény hitet vagy vallást akarják megváltoztatni, hanem az európai szabadságjogokra épülő jogrendet és életformát. Az iszlám terrortámadások sem a sokkal könnyebb keresztény célpontok ellen irányultak, az egyetlen francia eset kivételével, hanem az európai életforma szabadságának szimbólumai ellen. A koncerteket, szórakozó helyeket, a vicclapot, amely gátak nélkül gyakorolja a szólásszabadságot, vagy rendőröket, katonákat, az európai törvényes rend őreit támadták.

 

A muszlimok és keresztények

Az iszlám kezdettől fogva úgy tekint önmagára, mint a judaizmus és a kereszténység közvetlen utódjára, azaz a három vallás egyazon Istene legutolsó, hamisítatlan kinyilatkoztatásainak birtokosára. Ennek megfelelően a Korán Ábrahámot, Mózest és Jézust egyaránt prófétának ismeri el, és Mohamedet tekinti a „próféták pecsétjének”, azaz az utolsó, kinyilatkoztatásban részesülő prófétának. A zsidókat, a keresztényeket ennek megfelelően „könyv népének” tartják, ezért a hódítások kora óta a muszlim közösség (umma) védelmét (dzimma) élvezik. A dzimma lényege, hogy az adott hit követői hitüket gyakorolhatják pénz, illetve földadó ellenében. A „könyv népei” jogilag nem egyenlők a muszlimokkal, jelképeiket nyilvánosan nem használhatják, és fejvesztés terhe mellett nem téríthetnek.

A muszlim országokban, ha a radikálisok megjelenése óta ez nem is egyértelmű, de lehet a keresztény hitet gyakorolni. A muszlim vallási szabályok ezt nem tiltják, csupán egy másik emberi kategóriába sorolják őket. Magyarországon a török hódoltság 150 éve alatt is megmaradhatott a keresztény hit és megmaradtak a helyi kultúra keresztény alapjai.

Amit nem lehet tenni, az a szabadságjogok gyakorlása. Nem lehet a női egyenjogúságról beszélni vagy azt gyakorolni, nem lehet a törvény előtti egyenlőségről beszélni, nem lehet a szólásszabadságról, vagy vallásszabadságról beszélni.

Keresztények továbbra is lehetnénk egy muszlim uralom esetén, de nem gyakorolhatnánk a szabadságra épülő európai életformánkat.

 

Nem az igaz hitért küzdünk

A kereszténység iszlámmal való szembeállítása egy középkori alternatívát rajzol a szemünk elé. Amikor vallások küzdöttek az igaz istenhitért, a harc lényege az volt, hogy melyik Isten az igazi, melyik hit az igazi. Ma ilyen vitát/harcot az európai nem ember nem akar lefolytatni, mert mélyen hisz a vallásszabadságban, nem gondolja, hogy a mi istenünk az igazi, még az európai mélyen vallásos kisebbség sem akarnak ilyen vitába bonyolódni. Ma nem állíthatunk szembe egy középkori alternatívát az iszlámmal, mert értelmetlen és ezt a harcot biztosan elvesztenénk. Az keresztény hitnek ma nincs eszközrendszere ennek a csatának a megnyerésére, ellentétben az iszlámmal, amelynek fanatikus követői megmutatták, hogy vannak eszközeik és van megfelelő számú harcosuk is.

Ma a kereszténység nem mint istenhit, hanem mint erkölcsi szabályrendszer van jelen életünkben, amely beépült jogrendszerünkbe és a liberális állam egyik alapjává vált. Olyan erkölcsi rend, amit a jogrendszer véd. Az Isten és törvény előtti egyenlőség az emberi élet azonos értékűsége, az egyénnek a saját életéhez való joga az alapja. Az iszlám ezekkel az elvekkel áll szemben amikor úgy gondolja az emberek nem egyenértékűek, mert a hívő mohamedán férfi többet ér mint a hívő mohamedán nő és ezek együttesen többet érnek, mint az összes többi ember a földön. Az iszlám szerint a törvényeknek nem az egyenértékűséget és a törvény előtti egyenlőséget kell védenie, hanem az általuk igaznak tartott egyenlőtlenséget. Az egyének nincs joga saját életéhez, mert a fölött a közösség szabályai rendelkeznek, nem élhetünk úgy ahogy szeretnénk hanem csakis úgy hogy azokat a vallási törvényeket betartjuk amelyek az egyenlőtlenséget írják elő. Ezzel mi nem egy másfajta isten hitet tudunk szembeállítani, nem több istent, nem több vallásosságot, hanem csak is a jogállam erejét és annak eszközrendszerét. Az európai kultúra és életforma keresztény alapjait, mivel azokat a jogrendszer garantálja, valójában ezen keresztül és nem ideológia fegyverekkel lehet a leghatékonyabban védeni.

 

A hitet és a keresztény erkölcsökhöz való ragaszkodást még a kommunizmusban sem tudták elvenni, lehetett hívőként élni és erkölcsösnek lenni. Ahogy a kommunizmus, úgy az iszlám is az európai életformát és annak liberális jogállami alapjait támadja, ezért ezt kell szembeállítani vele és ezt kell megvédeni tőle. Ehhez a jogállam rendelkezik is megfelelő eszközökkel, csak nem kell félni használni őket. Ahhoz, hogy a kereszténység védje meg Európát, olyan változások kellenének a jogrendszerben, amik önmagukban is az európai életforma alapjait veszélyeztetnék.

 

A liberálisok ártanak legtöbbet a szabadság eszméjének

A New York Times online-n Obama szaúdi látogatásával egyszintre került a hír, ahogy fogalmaztak az amerikai kulturális háború központi eleméről. Pisálhasson-e egy fiúvá operált tini lány a fiúvécében. A humoristák ráharaptak az témára, mert komikuma vitathatatlan, de komolyan véve az ügy szimbolikusan megmutatja, mi a baj a liberálisok szabadságértelmezésével, miért fordulnak sokan a liberalizmus ellen, amivel, ugyancsak nagyon hosszú távon jobban veszélyeztetik Amerika jövőjét, mint az orosz atomrakéták.
Oh God I am the American dream
But now I smell like Vaseline
& I’m a miserable son of a bitch
Am I a lord or a lady, I don’t know which
Frank Zappa: Bobby Brown, 1979
Vazelin szagú amerikai álom
1979-ben Frank Zappa ikonikus dalában a Bobby Brown-ban azon élcelődik, hogy az amerikai álom vazelin szagú és Bobby Brown nem tudja eldönteni, fiú-e vagy lány. Az azóta eltelt évek alatt az poénkodásból valóság lett. Az amerikai álom egyre inkább vazelintől bűzlik. A nem megváltoztatása néhány fura figura extrémitásából, mondhatni hétköznapi gyakorlattá vált. Becsélések szerint az USA-ban 700 ezer transgender, nemváltó ember él. (Nem tudható, hogy ebben milyen arányban vannak azok, akik normális genitáliákkal születtek és pusztán lelki okokból akarják magukat átoperáltatni. Itt természetesen csak róluk beszélünk.)
Így a társadalomnak már nem csak elfogadni kell az új helyzetet, hanem alkalmazkodni hozzá. Most épp Észak-Karolinában egy új WC törvény elfogadását követelte a transgender közösség, ami a WC használatot a választott nemhez kötné. Ehhez állítólag 700 ezer aláírást gyűjtöttek. Az egész USA hetekig magas politikai és jogi szinten foglakozott az üggyel. Olyan jelentőségűvé tette ez, a jogait agresszíven követelő közösség, hogy a New York Times internetes oldalán vezető hír volt a bírósági döntés, Obama elnök fontos Szaúd-Arábiai látogatása mellett. Ahogy a lap fogalmazott ez áll ma az USA-ban zajló kultúrharc középpontjában. (Ami a liberálisok és konzervatívok között folyik.)
Az ügy sok tekintetben komikus, annak altáji jellege miatt. Jó néhány humorista nevettette meg vele Amerikát. Ha nevetünk is, komolyan kell venni, mert a transgender és liberális közösség sorskérdésként kezeli, szinte a faji egyenjogúsági, és a kisebbségek szabadságjogaiért folytatott küzdelmekkel egyenértékűen.
Ez azért nem Luther King
A szabadság nagyszerű és magasztos eszméje nevében annyi jó dolog történt az elmúlt évszázadokban. Megvalósult a kisebbségek egyenjogúsága, megszűnt a faji és vallási diszkrimináció, megvalósult a női egyenjogúság, kialakult egy erős jogi alapokkal rendelkező érdem alapú társadalom, ami nem csak a hatalmasokat és gazdagokat védi. Amerika sikere és folyamatos fejlődése ennek volt köszönhető az elmúlt évszázadokban. Mára a szabadság, ahogy azt ma a liberálisok értelmezik mégis ellenszenvet kelt sokakban, ők a liberalizmust ma már szitokszónak tartják. A pisi ügy ennek  tökéletes szimbóluma.
Ellenszenves, hogy ezeket a témákat tegyék a társadalom sorskérdéseivé. Az pedig szinte szentségtörés, hogy a szabadság eszméje szempontjából, az önkéntes döntés alapján történt nemváltás, összevethető lenne például a Martin Luther King küzdelmével. Hogy egy saját leírása alapján is identitás válsággal, depresszióval, személyiségzavarral küzdő tini nemváltása és WC használata szimbolizálja a szabadság eszményét.
Az amerikai liberális közvélemény a kérdés ellentmondásossága ellenére az alkotmányos szabadság érvényesüléseként, alkotmányos jelentőségében szinte a feketék egyenjogúságával egyenlőként ünnepli, hogy a bíróság az átoperált lány ügyében a fiú wc-ben pisilést megtiltó iskola ellen döntött. Győzött az alapító atyák eszméje, az átoperált lány ezentúl szabadon járhat a fiú WC-be…
Sokakban az eset inkább aggodalmat kelt. Vajon lesz-e jogi határa annak a folyamatnak, amelyben egyre több addig extremitásnak, sőt néhány esetben társadalomellenesnek tartott viselkedést tekintenek a normális boldogságkeresés részének, amit a többségnek jogi kötelessége elfogadni.
Ezekkel az esetekkel sokak szemében, nem csak lejáratják a szabadságeszméket, ellenszenvessé teszik a liberalizmust, hanem károkat is okoznak országuknak, gyengítik a társadalmi alapokat és kohéziót. Kiszolgáltatottá teszik agresszív extrém csoportnak, akik a szabadságra hivatkozva zsarolhatják a többséget. (Ahogy ez meg is történik Európában a radikális iszlám esetén, amikor folyamatosan szabadságjogokat használják fegyverként a többség elleni uszításra.)
Hol húzzuk meg a szexuális extremitás határát
A homoszexuális párok együttélése és sok helyütt házassága ma elfogadott dolog. Az örökbe fogadás már nagyobb vitákat vált ki. A transzneműekre még furcsán néznek itt-ott, de van ahol a TB támogatja műtétjüket. Sőt már olyan esettel is találkoztunk, hogy valaki rájött mégsem olyan jó a másik nem és vissza akarta magát operáltatni. Persze TB pénzen. Mi jöhet még? Meddig megyünk el a másság elfogadásában és jogi védelmében? Mi lesz, ha valaki háziállatával szeretne összeházasodni, mondjuk egy tengerimalaccal. Ha magával akarja vinni színházba és étterembe, mert hát élettársnak, házastársnak tekinti és nem háziállatnak. Követelik majd, hogy minden közintézményben legyen tengerimalac WC, mert a házastársának vannak jogai. Mi erre a jog válasza? Végül is joga van a saját módján boldogulni.
A közösségek rettegnek extrémnek, főleg nem normálisnak, netán társadalmilag rombolónak  nevezni bármilyen hasonló viselkedést, mert a liberális közhangulat és média mindig az egyén szabadságának oldalán áll és fellépni bármi, ma furcsaságnak gondolt ügy ellen, holnap már szélsőségesség és nácizmus.
A liberálisok ártanak legtöbbet a szabadság ügyének
A pisi ügy a liberális véleményterror szimbóluma, ami mindennapi valóság és ez az, ami a legtöbbet árt a szabadság eszméjének. A liberálisok életidegensége, dogmatikussága iránt érzett ellenszenv az, ami miatt ma nem népszerű a szabadság eszméje. A liberálisok úgy gondolják, ha nem tulajdonítunk az általuk elvárt jelentőséget a pisi ügynek, valójában a szabadságot utasítjuk el. Sokan aztán legyintenek, ha ez a szabadság, akkor nem kérünk belőle. Így a liberálisok iránt érzett ellenszenv a kisajátított szabadságeszme iránti ellenszenvvé válik. Amikor a liberalizmusról sokan elítélően nyilatkoznak valójójában nem a szabadság eszméjéről, hanem ezeknek az embereknek az elveiről beszélnek.
Ez a dogmatikus véleményterror az, amely legtöbbet ártja a szabadság és szabadság jogok nagyon fontos eszméjének. Ennek a véleményterrornak a korlátozása és a szabadság értelmezés normális korlátok közé szorítása nagyon fontos feladat lenne. Ellenkező esetben egyre többen fordulnak a szabadság és vele együtt az ezt leginkább szimbolizáló USA ellen. Ennek pedig hosszú távon akár komoly a világpolitikai hatása is lehet.