Magyar Bálint emberkísérlete

Magyar Bálintot (MB) mindenki szidja mostanában, pedig nem érdemli meg. Iskolai emberkísérletei sok érdekes dologra rávilágítottak. Én is tennék néhány kiegészítést, és javaslatot, ami segítheti munkáját.
(Szép szó)² = (verés) ² szabály
Munkájának következtében felismertem egy szabályt. Ami kimondja, hogy a tanár minél szebben beszél a gyerekekkel, annál több a verés az iskolában. A verések négyzetesen arányosak a szép szóval. Vagyis, ha a tanárnak nincs más eszköze a diákok közötti rend fenntartására, csak szó, akkor előbb a diákok egymást kezdik verni, majd, mikor ezt unják, a tanárokat. Az is bizonyosnak látszik, hogy verés az iskolán kívül is folytatódik sőt, felnőttkorban fokozódik. Így a rendőrségnek sok munkája lesz, ami az ilyen, munkanélküliséggel terhes időkben kimondottan jól jön.
A vagy Te versz, vagy Téged vernek törvény
A törvénynek van egy minősített alfejezete, ami azokra vonatkozik, akiket otthon csak azért fegyelmeznek, ha elszívja az apja elől a cigit, vagy megissza pálinkáját. Őket ilyenkor szíjjal verik végig az utcán. A tanároknak az ő fegyelmezésük külön örömöt jelent. A szép szó és szenteltvíz nem hat, alkoholt, drogot és cigarettát nem adhatnak. Így általában csúfos kudarcot vallanak. Ezért a Te versz vagy Téged vernek törvénye kimondja, hogy amennyiben a tanár az ilyen gyerekeknek meghatározott időszakonként nem oszt ki legalább egy körmöst, akkor az eltelt idővel arányosan nő annak a veszélye, hogy ő kapja a körmösöket. A diákok példáját a szülők is követik, és csoportokban verik a tanárokat, azokon a településeken, ahol más szórakozás nincs.
MB-nek javasolnám, egy rendelet bevezetését, hogy szülő csak az iskolán belül verhesse a tanárokat, mert így elérnék az élethosszig való iskolába járás terjedését.
További javaslataim
Szervezett formát kéne adni a tanárveréseknek
A tanárverések összevisszasága sokakat bosszant, rendszert kell vinni bele, hogy a tanárok, a diákok, a szülők jól be tudják osztani idejüket, és a média élőben tudósíthasson. Szerintem az értelmetlenné vált szülői értekezletek helyett kellene bevezetni. Az elején a tanár egy kis önbírálatot tart, kínai mintára. Ezután előbb a diákok, majd szülők verhetik meg. Köpködni bármikor lehet.
Deviáns szülők kezelése
A deviáns szülők léte sok bosszúságot okozott MB-nek, de van megoldás. Ők minden rosszallás, média és törvényi támadás ellenére meg akarják választani gyermekeik nevelésének módját. Arra vetemednek, hogy más városba vigyék iskolába gyermekeiket, de előfordult, hogy elköltöztek a jobb iskoláért. Próbálkozásaikat, hogy alapítványi iskolákat hozzanak létre, törvényi úton általában sikerül letörni, de a jelenség tűrhetetlen, veszélyezteti a maradó gyerekek megélhetését és szórakozását.
Két oldalról kéne közelíteni. A büntetési tételek emelésével: vagyonelkobzással és lakhelyelhagyással büntetni az ilyen devianciát, de a kényszergyógykezelés is felmerülhet.
Hosszabb távon pedig el kell venni a lehetőséget, hogy taníttassák gyereküket. A magán és alapítványi iskolákban 4 milliós tandíjminimumot kell bevezetni, ezzel párhuzamosan MB terve szerint be kell zárni az ingyenes állami iskolarendszer „elit” iskoláit, hogy magáról a lehetőségeinél többet gondoló, deviáns családok, törtető kölykeit nehogy bejuttathassák az elitbe.
Be kell kapcsolni az iskolákat a természetbeni juttatások rendszerébe
Felháborítónak tartom, hogy mialatt egyesek éheznek, fáznak és nélkülöznek, addig az iskolában csomó luxuscikket halmoz fel az állam, teljesen feleslegesen, hiszen ezeket az intézményeket már nem használják. Ezért az eszközöket a diákok és családjaik rendelkezésére kell bocsátani. A padokat, parkettát, ajtókereteket téli tüzelőnek, a könyvtárban lévő rengeteg papírt gyújtósként kell hasznosítani. A tanároknak pedig, a diákok családjánál kell a házimunkában segíteni.
Céltáblát minden tanárra
A magasabb szintű iskolai szórakozásért is intézkedéseket kell foganatosítani. A diákokat már nem motiválja a tábla előtt álló tanár köpködése és dobálása, ezért céltáblát kell helyezni minden tanárra, a jobb motiváció növeléséért. A javasolnám, a Népszabadság egy késdobálós riportja alapján, hogy a céltáblát egy falapra erősítsék, mert így késsel is lehet bele dobálni.
A tanári szegregáció megszüntetése
Javasolnám továbbá, figyelje a statisztika, hogy egy tanár kezei közül hány kerülnek jobb egyetemekre. Amennyiben az átlagtól 2 százalékkal valaki felfelé eltér, azt zárják ki az oktatásból, tűrhetetlen, hogy egyeseknek jobb oktatás jusson, mint másoknak, és mint látható, erről gyakran a tanárok tehetnek. Ez a szegregáció rejtett formája, ezért meg kell szüntetni.
Új tantárgy a korrumpálás
Végül javasolnám, hogy a tantárgyak megszüntetése mellett, egy újat be kéne vezetni. A korrumpálás a magyarországi életbemaradáshoz nélkülözhetetlen képességgé vált az elmúlt 20 évben. Fontossá vált oktatása. Így elejét lehet venni olyan tűrhetetlen eseteknek, mikor valaki a képességek hiánya miatt nem ajánl fel kenőpénzt egy-egy politikusnak. Az új tantárgy bevezetésben a négypárti konszenzus lehetne.

Miért nincs forradalom?

Nálunk minden megtörténhet (kivéve persze bármi pozitív). Egy dolgon csodálkozhatunk csak. Miért nem söpri el a nép ezt az egész kutyakomédiár, miért nincsenek tömegek az utcán és miért nem buktatják meg a kormányzatot?
Ennek több oka van, de sajnos ezek mind összefüggenek.
Az egyik legfőbb, hogy ez egy nyugdíjas és rokkant ország. A fiatalok aránya rendkívül alacsony és hát a nyugdíjasok és rokkantak ritkán csinálnak forradalmat.
A másik ok, hogy még nem elég rossz az embereknek. Mivel még nem tettünk semmit, hogy az országban ne lehessen teljesítmény nélkül élni, ezért még igazából nem fáj senkinek. A kasszában még van némi pénz, még élhetünk egy rendes dzsentri országhoz méltón. Paradox módon az elégedetlenség hiánya éppen azt jelzi, hogy rossz úton vagyunk. Amikor jó útra térünk, és lesz elégedetlenség, azt jelzi majd, nem értettük meg valódi érdekünket.
A tunyaság egyik legfőbb oka azonban, hogy nem mutat senki kiutat. Nehéz úgy lázadni, hogy azt mondjuk ebből elég, ha nem tesszük hozzá, merre tovább. Nincs forradalom a barrikád tetején álló vezetők nélkül, akik feltartott zászlóval mutatják merre kell menni. Itt azonban senki nem mutat utat. Nem tudjuk ez azért van, mert senkinek nincs a tarsolyában egy jövőkép vagy csak taktikázik. Én hajlok arra, hogy ha valakinek lenne egy reális jövőképe, azt fel is mutatná, és ha nem mutat fel ilyet, akkor talán nincs ilyenje, vagy nincs meggyőződve realitásáról.
Egy félreértést azonnal tisztázni kell. A mostanában divatos közgazdászok által kreált gazdasági programoknak semmi közük a jövőképhez. Ezek nem társadalmi célokat fogalmaznak meg, csupán gazdasági intézkedéseket. Olyan jelszavakkal senki nem megy az utcára, hogy le az EVA-val vagy csökkentsük az elvonási szinteket.
Rendes társadalmi célok kellenének. Nem megszorítás kell, hanem olyan rendszer, amely fejlődőképes országot eredményez. Nem azért kell csökkenteni a szociális juttatásokat, nem azért kell szigorítani a nyugdíjazás feltételeit, mert a költségvetésnek erre van szüksége, hanem mert a társadalomnak kell ez. A jelenlegi juttatási szint munkanélküliségre, a nyugdíjazási rendszer pedig nyugdíjasságra ösztönöz. Ez nem jó a társadalom, de az egyén szempontjából sem. A munkanélküli vagy nyugdíjas lét nem egyenértékű az aktív dolgos élettel. Innen nézve, ezek társadalmi célok és ehhez hasonlókat kéne egy hiteles politikának felvázolnia.
Végre ki kéne álljon valaki és célokat felmutatni és biztos vagyok benne, hogy követnék. Akkor lenne értelme elsöpörni a jelenlegi bagázst.