Pisa eredmények – Cigányság – kivándorlás

A Pisa eredmények már lassan két évtizede szinte mindig megdöbbentik a közvéleményt, de ahelyett, hogy problémákkal valódi szembenézést váltanák ki a társadalomból itt is a politikai haszonszerzés dominálja a közbeszédet. A kommunizmus visszasírása és az aktuális kormányok kritizálása helyett jó lenne inkább szembenézni a társadalmi háttérfolyamatokkal, ahogy a németek is megtették, amikor 2000-ben erősen romló eredményeik voltak.
Német példa – migránsok alacsonyabb teljesítménye
A német oktatási példa mindig is fontos volt a magyar társadalom számára. Ezen a terén pedig 2000-ben nagy sokk érte a németeket. A PISA felmérésekben az átlag alatt végeztek és ez a tudására, írásbeliségére olyan büszke országot kellemetlenül érintette. Az is sokkoló volt, hogy a magyar helyzethez hasonlóan a funkcionális analfabetizmus nagyon erős növekedésnek indult. Az ilyen folyamatok szinte soha nem köthetők egy adott kormányzati intézkedéshez. Ezeknek mélyebb társadalmi és strukturális, esetleg demográfiai okai vannak. A németek két egymással összefüggő fő okot találtak. Az egyik iskola típus a Hauptschulen szignifikánsan rosszabb eredményeket hozott. A másik, hogy a migránsok gyermekei rontották le az eredményeket, akik főként a Haurpschulen-be jártak. Végül is az volt a feladat, hogyan oldják meg, hogy a németül nem is tökéletesen tudó, nem megfelelően motivált, más kultúrájú migráns tanulók mégis elsajátítsák a tananyagot. A probléma felvállalása önmagában érték.
A reformok részben sikeresek voltak egy évtizeddel később a tesztek jobb eredményeket mutattak. Ezt pedig a migráns gyerekek magasabb teljesítménye tette lehetővé. A nehézséget jelzi, hogy a javulás már megállt és annak szintjének megőrzése is nagy feladat.
A magyar reakciók
Magyar romló eredmények esetén mindenki politikai, szakmai okokat keres minden esetben és nem hajlandó a társadalmi okokat figyelembe venni vagy legalábbis őszintén kimondani. A szakmai és politikai vélemények a leromlott infrastruktúrával, a korszerű oktatás feltételeinek hiányával, az általános, politika által okozott bizonytalansággal és az átláthatatlan tanulási szerkezettel indokolják a gondokat, amiért természetesen az éppen aktuális kormány felelős.
A PISA eredmények a kommunizmus óta egy romló trendet mutatnak és a mindig az aktuális kormány nyakába akarják varrni az eredményeket. Mintha egy két éve működő reform befolyásolhatná a 8 éve az iskolarendszerben lévő gyerekek teljesítményét, főleg írás, olvasási és alapvető számolási készségeiket, amiket az iskolai időszak elején sajátítanak el.
A másik irányzat, ami inkább kommentekben jelenik meg, de mutatja bizonyos körök véleményét, a kommunizmus iránt nosztalgia, az akkori rendszer visszaállítása. Tudni kell azonban, hogy a kommunista rendszerben a jobb helyezés a nemzetközi teszteken a manipulációnak is köszönhetők voltak. Az akkori oktatási politikának a kommunista oktatási rendszer magasabbrendűségét kellett bizonyítania. Ezért válogatta a diákokat a tesztek kitöltéséhez, kihagyva a gyengébb teljesítményűeket. Ezért az akkori eredményei részben megtévesztők. A rendszerváltoztatás után bekövetkező romlás részben annak tudható be, hogy a hamisítás megszűnt, de ennek vannak demográfiai okai is.
A fenti szakmai okok bizonyosan nagyon fontosak, de véleményem szerint két lényeges demográfia kérdés nem kerülhető meg az eredmények kapcsán. Az egyik a kivándorlás, a másik a cigányság helyzete.
Kivándorlás
A PISA eredményeket nálunk Lengyelországgal vetették leginkább össze azt bizonyítandó, hogy az ottani reformok, amik egy évtizede indultak hatékonyak. A összevetésekből kiderült, hogy a leggyengébbek közé náluk a társadalom kisebb része tartozik és a legjobbak szintje is magasabb. Ebből azt a következtést vonták le, hogy nálunk még a tehetségek gondozásával is baj van. Az elemzésekből kimaradt azonban, hogy a legjobbak között a trendek mindkét országban lefelé mutatnak és lengyeleknél még erőteljesebben, mint náluk. Valószínűleg ugyanabból az okból. A grafikonok vonalai hasonló irányt mutatnak és ugyan a lengyelek magasabb szintről indulnak, de az esés is jóval nagyobb. Véleményem szerint mindkét trendben fontos szerepet játszik a kivándorlás.
../../Desktop/Screen%20Shot%202016-12-11%20at%2013.09.46.png
Mindkét országot érinti a fiatalok nyugat-európai munkavállalásának kérdése, a lengyeleket a magyarnál jóval erősebben, ahogy a romlás is erőteljesebb náluk. A legjobb eredményt elérők közötti csökkenést magyarázhatja ez a tendencia. A KSH kutatása kimutatta, hogy külföldön munkát vállalók között vannak, akiknek gyerekei épp ebbe a korosztályba eshetnek és azt is, hogy az ő képzettségi átlaguk jóval magasabb a magyar átlagnál. A PISA felmérésből is tudjuk, hogy a magasabb képzettségű családok gyerekei jobb eredményt érnek el az iskolában (ez épp nálunk a legerőteljesebb). Mivel a képezettebb fiatal családok gyerekei ma részben külföldön tanulnak, nem a magyar átlagot húzzák fel, hanem talán a németet vagy az angolt. Ez a jelenség a sor másik végén is kifejti hatását. A legjobbak egy részének eltűnése relatíve növeli a gyengébbek súlyát, ez újabb magyarázat az átlagok zuhanására és a rossz eredményt elérők arányának hirtelen növekedésére. A külföldi munkavállalás felfutása éppen a 2012-es és a 2015-ös időszakra esett, ami újabb érv a magyarázat helyessége mellett.
Tabukkal nem lehet
A németek kimondták, habár elsőre nehezen elfogadható a balliberális értékrend szerint, hogy a migránsok gyerekei húzzák le leginkább az átlagokat. Szembe néztek a problémával és ez az első lépés a megoldáshoz. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem elősorban oktatási, hanem beilleszkedési problémával állnak szemben és ahhoz, hogy az oktatási rendszer ki tudja fejteni hatását, az integrációt is elő kell segíteni.
Nálunk talán rasszizmusnak minősítik annak kimondását, hogy a tesztek átlageredményeit részben a cigányság alacsonyabb teljesítményének, integrálatlanságának köszönhetjük. Etnikai alapú statisztika híján csak becslésekből és a mindennapi tapasztalatokból tudjuk, hogy a 18 év alattiak között a cigánygyerekek aránya folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben növekszik. Ez többségi társadalomnál jóval magasabb szaporulatukból, korábban kezdett első szülésből és a szülőképes korosztály növekedéséből és a többségi társadalom alacsony szaporulatából fakad. Az elmúlt évtizedek romlási üteme bizonyosan mutat összefüggést ezzel és amíg a trend folytatódik az eredmények is romlani fognak. (A szocializmusban, amikor a nemzetközi oktatási teszteken még jól szerepeltünk jelentősen alacsonyabb volt részarányuk.) Ez természetesen az integráció kudarcát mutatja, hogy minden igyekezet ellenére sem tudja a politika rávenni a cigányságot az oktatásba és a munkaerőpiacba való integrációra.
Ebben a tekintetben nem a lengyelekkel, hanem a szlovákokkal érdemes az eredményeinket összevetni. Akik még nálunk is rosszabbul teljesítenek, de pont ugyanezzel a gonddal küzdenek a cigányság tekintetében. A trendek itt is sokkolóan hasonlóak, amik két teljesen eltérő oktatási rendszerrel, politikai vezetéssel és koncepcióval rendelkező országnál nem lehet politikai vagy szakmai érvekkel magyarázni. Sokkal inkább hasonló társadalmi folyamatokkal.

 

Amennyiben így szemléljük a kérdést valószínűleg közelebb vagyunk a valósághoz és nyilvánvalóvá válik, hogy elsősorban nem oktatási, hanem integrációs és demográfiai problémával állunk szemben. Ami sajnálatos, mert az oktatási problémákat sokkal könnyebb orvosolni.
A jelenlegi kormányzat tett ezeken a területeken intézkedéseket, de úgy tűnik, még továbbiakra lesz szükség. Ehhez azonban nem szakmai okoskodás mögé kéne rejteni a problémát, nem ilyen mondatokat kéne leírni: a magyar iskola a társadalmi hátterük szerint szétválogatja a tanulókat, hanem nevén nevezni a problémát. A valódi megoldáshoz pedig előbb etnikai alapú statisztikára lenne szükség, hogy meg tudjuk állapítani a probléma nagyságát.
Etnikai alapú statisztika hiánya
Az etnikailag sokszínű oktatási folyamatok követésében az USA van a legjobb helyzetben. Az ő rendszerükben etnikai statisztikák vannak az iskolai eredményekre. Amik a kutatók és politikusok számára lehetővé teszik a valódi problémák azonosítását és célzott megoldások alkalmazását. Ezekből az eredményekből mindenki tudhatja, hogy a feketék, latínók, ázsiaiak, vagy fehérek milyen eredményeket érnek el az iskolai teszteken, továbbtanulásban stb. Jól látható, az ázsiaiak kitűnő eredménye, a fekete férfiak alul teljesítése. Az is, hogy a fekete nők problémái nagyrészt megoldódtak, ők képesek voltak kitörni a lemaradásból.
Nálunk ezzel szemben azt sem tudjuk biztosan, hogy a cigány lakosság hány százaléka megy egyetemre, vagy fejezi be a középiskolát. Az elhangzó számok minden esetre aggasztók. Véleményem szerint a cigányság helyzetén nem lehet érdemben változtatni, amíg nem vezetünk be mi is etnikai alapú statisztikát és amíg ez nem történik meg, addig az oktatási számok sem javulnak.
Ma mind jobb, mint bal oldalon azt gondolják ez valamiféle rasszizmust jelentene. Ez nincs így. EU-s, a kérdéssel foglakozó intézmények már egy évtizede is javasolták ezt, de egyetlen kormány sem vállalta be az intézkedést. (A Rasszizmus és az Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) is támogatta az etnikai alapú adatgyűjtést – az emberi jogok tiszteletben tartása mellett – 2007-es magyarországi jelentésében.)

 

Az oktatás egy stratégia kérdés, éppen ezért nem szabad átpolitizálni. Amennyiben azt szeretnék, hogy a magyar társadalom versenyképes legyen és ne vigyen magával óriási teherként több millió funkcionális analfabétát, túl kell tekintenünk az oktatási rendszeren. Ezeknek az embereknek jövője és jövőbeli gyermekeik jövője az egyik legkomolyabb társadalmi probléma, amit nem oktatási szakembereknek kell megoldani és nem is egyetlen kormánynak. Ehhez azonban minden érintettnek a túl kéne lépnie a politikai haszonszerzésen és a valódi problémákról beszélni.

Fico gyógykezelt és a magyar nemzettudat

Magyar nemzettudat nincs. Nincs már vagy 45 éve. Talán az Aranycsapattal veszett el végleg a nemzeti büszkeség. Nem véletlen, hogy máig a 6:3-mal szeretünk büszkélkedni, mert más nem nagyon van. Az Aranycsapat volt az utolsó, ami maradéktalanul egyesítette kis nemzetünket és semmi esély, hogy ez újra megtörténjen. Hacsak! Hacsak Fico nem tesz valamit érte. Egy nemzetet legkönnyebben az ellenségei egyesíthetnek. Eddig nekünk még az sem volt igazán, mert csak úgy individumként utáltuk azt, akik utálni szoktunk. Meg nálunk olyan jól működött az internacionalizmus, hogy komolyan hinni akarunk ebben a „ma már nem illik egymást utálni, meg eltűnnek a nemzeti különbségek” dumában.
Szlovákia, a történelem nélküli ország persze nehezebb helyzetben van, mint mi. Nekik még nehezebb nemzettudatot varázsolni, mert normálisan, a közös történelem egyesíthet egy nemzetet. Így, ha nincs történelem, marad az ellenség. Minket pécéztek ki, ami végül is okos dolog, mert azt kell választani, akivel szemben a legnagyobb a kisebbrendűségi érzés, és ezt mi teljesítjük.
Fico, viszont elszámította magát, mert olyan messzire megy, hogy ezzel már minket segít. Itt már nincs mérlegelés, hogy hát igen, de mi is hibákat követtünk el. Itt tiszta a helyzet, ezek tényleg idióták. Lehet bátran, közösen és nyíltan utálni végre valakit.
Így az a faramuci helyzet alakult ki, hogy a szlovákok végzik el helyettünk, amit nekünk magunknak kellene. Mindegy, köszönjük Fico gyógykezelt.
Egyébként, kíváncsiam várom az EU reakcióit. Egy jó kis tesztet mutatunk be, hogy milyen belső feszültségek vannak, amik az EU létét megkérdőjelezik. Amennyiben ezt a kérdést nem tudják elég keményen és egyértelműen rendezni, akkor újabb szöget vernek az EU koporsójába.

A szlovák történelem legnagyobb haditette – Slota pofonja

Szegény szlovák politikusok. Nagyon sajnálom őket. Még a mieinknél is rosszabb helyzetben vannak. Nekik hétköznapokon annyit kell hazudniuk, mint nálunk egy választási kampányban. Az egész életük az ön és közbecsapásra épül, arra, hogy volt egy Szlovák Birodalom, vagy ilyesféle, amit a magyarok (és a csehek) valamilyen módszerrel a sajátjukként próbálnak beállítani. Nem vagyok egy revizionista, bele tudom élni magam egy szegény elnyomott kis nép helyzetébe (nem nehéz).
Már önmagában azt sem lehet könnyű feldolgozni, hogy az önálló szlovák állam megalapítóját később halálraítélték háborús bűnösként, de ezzel valahogy megbirkóznak. Az már kicsit zavaróbb, hogy a fővárosukat Pozsonynak hívták néhány évszázadon át, és minden nap azon idegesíthetik magukat, hogy a város emblematikus történelmi épületei valójában a magyar parlamentarizmus és királyság szimbólumai. Mindent megtesznek ugyan, hogy a világ ezt ne vegye észre, még a műemléki feliratokat is meghamisítják, de magukat nem tudják becsapni. Ezért állandóan a tudathasadás szélén állnak, csak némelyikük a rossz oldalon.
A legviccesebb dolog azonban most történt. Slota, aki a szlovákok legnagyobb nemzeti kincse, egyedül többet ér, mint a Kalevala, a Nagyszentmiklósi aranykincs és a Monty Python, most bevallotta, büszke rá, hogy megpofozott egy magyart egyszer réges-régen. A szlovák hadtörténetet nézve ez igazi hőstett! Ehhez képest Hunyadi és a Nándorfehérvári diadal egy kis családon verekedés, néhány karmolással. Ezért, ha Hunyadi kis csete-patéja miatt kongatjuk a harangokat szerte a világban, akkor ezért is kéne valamit csinálni.
Ezúton kérem Slota urat, írja meg nekem, hogy pontosan mikor történt az esemény, mert egyrészt kezdeményezni fogom, hogy nálunk nyilvánítsák nemzeti gyásznappá a napot, hiszen ilyen vereséget még nem mértek a szlovák-magyar háborúk történetében hazánkra. Szerintem nekünk ezen a napon 24 órán át kéne kongatni az ország összes harangját. Azt is javasolnám, hogy Szlovákiában nyilvánítsák a hősök napjává, és tegyék munkaszüneti nappá, de szlovák hadtörténeti jelentőségét tekintve akár egy hetet is ünnepelhetnék az eseményt. Mivel a Szlovák Nemzeti Felkelés háttere meglehetősen homályos Slota úr jól dokumentált hőstettéhez képes, talán megérné elgondolkodni, hogy inkább az utóbbit tegyék nemzeti ünnepé.
Az egész történet tanulságaként már csak azt sajnálom, hogy nem vertem meg 7 évesen azt a török gyereket, aki néhány napot nálunk volt a faluban. Szép kis visszavágás lett volna Mohácsért és a 150 évért.

A szlovákok zsidói

A szlovákok zsidói
Most, hogy lassan már minden politikusunkat megalázták a szlovákok, reméljük, végre mindenki megérti nincs és nem is lesz semmi megegyezés, nem lesz normalitás. A magyar politikusok alázását nemzeti kötelezettségnek tartják a szlovákiban, mert ez is a cirkusz része. A cirkusz lényege pedig, hogy megteremtsék Szlovákia nem létezett identitását.
Van egy francia mondás, ami valahogy így hangzik. Mindenki valakinek a zsidója. Az élet úgy hozta, hogy mi magyarok lettünk a szlovákok zsidói. Minket utálhatnak, mi segítjük őket identitásuk megerősítésben, belpolitikai gondjaikról való figyelemelterelésként szolgálunk, mi vagyunk az aktuális gonoszt, a tökéletes bűnbak. 1000 évig sanyargattunk őket és végre vissza akarnak nekünk adni mindent. Nem kétséges, hogy ha ez a helyzet néhány száz éve alakult volna ki a két ország között már háború dúlna. Ráadásul, mivel a gazdasági helyzet nem egyértelműen kedvez nekünk a konfliktus kimenetele sem lenne teljesen egyértelmű, vagyis akár a szlovákok le is radírozhatnának bennünket a színről, persze csak valamelyik cimborájukkal összefogva.
Talán egy kicsit komikusan hangzanak a fentiek innen szemlélve, és csak a médián keresztül nézve az eseményeket, de ha elbeszélgetünk kint dolgozó magyarokkal, már komolyabban vehetjük a viccesen hangzó állításokat. Egy ismerősöm multinacionális cége kivitte Pozsonyba, mert ott sokkal többet keresnek a cégvezetők az alacsonyabb adók miatt. (Tekintsünk most el attól, hogy ezzel az egy céggel egy milliárdnyi adó és járulékbevételtől esik el a költségvetés, nem beszélve az irodabérlettől, a bérelt lakásokról, a fogyasztásról. )
Barátom azóta megdöbbentő dolgokról számol be. Azt már tudtuk, hogy magyar idegenvezetőket tartóztatnak le, diáklányokat vernek meg, szurkolókat agyalnak. Ezek önmagukban még nem lennének olyan dolgok, amiért egy országot biztosan el kell ítélni, mert hát őrültek mindenhol vannak. A baj csak az, ha ezeket az eseteket az állam igyekszik eltussolni, sőt segíti a bűnösök védelmét, akár az áldozatokat is meghurcolva, a jogállamiság kereteit erősen feszegetve.
Az ilyen eseteken túl azonban a hétköznapi életben hihetetlen magyarellenességgel lehet találkozni Pozsonyban. Az utcán magyarul mobiltelefonáló üzletemberekkel ordítoznak, hogy ebben az országban beszéljen szlovákul, miközben az illető egy szót sem tud az ő nyelvén. Az irodaházakban, ahol magyarországiak is dolgoznak rendszeresen üzennek a liftek falán, hogy melyik melegebb éghajlatra menjenek a magyarok. Az utcán a magyar rendszámú autókat összekaristolják, esetleg kiszúrják a kerekét, a rendőrök pedig előszeretettel büntetik az ilyen járműveket. (Nálunk egy ilyen fejlemény igen érdekes lenne a rengeteg szlovák rendszámú autó miatt) Úgy tűnik az államilag támogatott hülyeség túl messzire ment és egyre több ember bátorodik fel. Sajnos a lavina elindult.
Úgy hiszem, hogy ezek a gondolatok egyre népszerűbbek lesznek az egész világon, ezt a válság is támogatja. Önmagában az, hogy egy országban ilyen erővel tör felszínre az elfojtott gyűlölet támogatja más országokban a gyűlölet erősödését.
Érdemes kitérni az ominózus focimeccsre egy pillanatra. Jellemzően nálunk több fórumon azt mondták, nem kár a futball huligánokért és nem érdemes szélsőségek miatt két ország viszonyát tovább élezni. Azonban ne legyünk előítéletesek a futball huligánokkal, sőt a szélsőségekkel sem, mert akkor olyanok vagyunk mint bármely más előítéletes. Az a huligán, aki nem viselkedik huligánként, nem huligán és nem lehet huligánként fellépni ellene. Csak azért nem verhetünk meg senkit, mert a múltban huligánként viselkedett, mert akkor olyanok vagyunk, mint akik azért vernek valakit, mert színes a bőre, csak előítéletből. A szlovákok sem verhetnek meg azért senkit, mert úgy tudták azok balhézni mentek oda, a szándék még nem elítélhető. Amennyiben tényleg volt tudomásuk ilyen előkészületekről, európaiként viselkedve, előzetesen ki kellett volna szűrniük a valódi balhésokat és be sem engedni a stadionba.
A szlovák politika elvetette a sulykot, sajnos Európa kívülről nézve nem láthatja a teljes igazságot. A két nép egymással történelmi konfliktusban van és hát egyik kutya másik eb, gondolhatják Brüsszelben. Bármennyire is talán ez a látszat ennél jóval többről van szó. A szlovákokat valóban államilag biztatják a magyarellenességre, miközben a felszínen szélsőségesnek neveznek bennünket minden fórumon. Közben a markukba röhögnek, hogy már megint, milyen tehetetlen a magyar politika. Tényleg ezzel a kétszínűséggel szemben minden jó szándék tehetetlen. A két ország viszonya ez alatt a szlovák kormányzat alatt már nem képes javulni, mert egyszerűen ők nem akarják. Csak külső erőket lehet igénybe venni, mert elégtételt kell vennie a kormánynak, mert ha ő nem teszi, a szélsőségek fogják megtenni és az újra csak a szlovákok malmára hajtja a vizet. A válság, a munkanélküliség mind ez a folyamatot segíti. Addig kell tenni, amíg nálunk is nem kezdik majd a szlovák turista buszokat zaklatni.
Mi nem tudunk mást tenni, mint nem eszünk szlovák sajtot és nem iszunk szlovák tejet, és nem járunk szlovák rendszámú autóval, de már ezek is túlzóak kicsit.